WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Studentersamfundets styre 1940-Høst

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Studentersamfundets styre 1940-Høst

Som Studentersamfunds styre for høsten 1940 ble valgt redaktør Amund Hønningstad (fratrådte 23/11) (formann), student Hugo Holtermann (nestformann) (fungerte som formann fra 23/11 og ut semestret), samt studentene Finn Lied og Ole Jakob Kleppa. På første ordinære møte 14/9 ble styret supplert med to nye medlemmer student Finn-Nic. Knutzen og sykehuskandidat Ørnulf Engen. Senere innvalgt ingeniør Ragnvald Graff.

27. november 1940 ble formann Holtermann overfallt av hirden til Nasjonal Samling inne i samfundsbygningen. Formannen hadde nektet å henge opp propagandaplakater. Saken ble anmeldt, men førte ikke fram. Nasjonal Samling hadde imidlertid ikke nevneverdig støtte på Samfundet. Det eneste offisielle møtet våren 1941 var et valgmøte der NS stilte med egen formannskandidat. Kandidaten fikk 11 stemmer mot 498 for den andre kandidaten. Da tyskerne innførte unntakstillstand i september valgte styret å forlate landet for å kunne "gå aktivt inn i kampen for et fritt og uavhengig Studentersamfund i et fritt og uavhengig Norge". Virksomheten ble fortsatt fra Uppsala. Nasjonal Samlings fylkesfører bestemte seg nå for å ta over Samfundet. Rådet og Finansstyret ble avsatt og et nazistisk styre innsatt. Samtlige studenter med tillitsverv i Samfundet meldte seg ut, og restauranten i Samfundet ble boikottet. I et skriv fra NS het det at "De studenter som er registrert som spisegjester ved Studentersamfundets restaurant må fortsatt på vanlig måte benytte dette spisested ellers risikerer en at høiskolen blir stengt." Formannen i fredssemesteret Harald Rønneberg skrev etter krigen at "Få dager senere rykket forræderne inn i Studentersamfundet i Trondhjem, men det fikk de liten eller ingen glede av: Først tok tyskerne, deres herrer og mestre, fra dem hele firkantbygningen, som ble gjort om til "Soldatenheim" (kaserne), - og snart etter ble også rundbygningen tatt til permanent lokale for "Varitete Nordland". - Det er av sine egne en skal ha det!"

Kilde

  • 1. Harald Ramm Rønneberg. Studenter i Den Gamle Stad. Teknisk Ukeblads forlag 1960