WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindheim skoles historie

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindheim skoles historie
Strindheim skoles historie
Årbok for
Strinda historielag
2005
Sidetall 28
Forfatter Arnold Sjøsund
Overskrift Strindheim skoles historie
skoleutvikling i Strinda og Trondheim
3 stikkord skoleutvikling
skole
Strindheim

Historien om Strindheim skoles historie - skoleutvikling i Strinda og Trondheim ble beskrevet av Arnold Sjøsund i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2005.

Artikkelen beskriver skoleutviklingen fra 1739 og hvilke skoler som fantes i Strinda. Strindheim skole ble etablert 15. april 1895 og har gjennomgått en omfattende utbygging senere.

Artikkelen er på 28 sider.

16 fotos og 2 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]