WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindheim skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Strindheim skole ble opprettet på eiendommen Emilies Minde 4. januar 1895. Dette skjedde etter at Trondheims bygrense ble endret i 1893. Navnet Strindheim ble til 11. februar 1895. Gården ble fortsatt drevet med fjøs, hønsehus og lærerjord der Nidar fabrikker nå ligger. Gårdsdriften ble nedlagt i 1933.

Skoletomten hadde opprinnelig tilhørt Myr, en parsell av Belbuan gård (revet 1993), men ble fradelt i 1873, og fikk i den anledning navnet Emilies minde. I 1894 kjøpte Strinda kommune eiendommen, og døpte om stedet til Strindheim – samme navn som bydelen skulle få. Før denne tiden hadde Eliplass skole (like ved nåværende Lademoen kirke) vært bygdas eneste fastskole (Ved byutvidelsen i Trondheim i 1893 havnet dette området i Trondheim kommune).

Den eldste bygningen, fra 1895, det såkalte Gulbygget, ble revet i 2002 etter en lang strid som bevaringsinteressene tapte. Det var en panelkledt og okermalt tømmerbygning i 1,5 etasjer, og hadde da det ble bygd rommet to klasserom, skolebestyrerbolig og et rom og kjøkken for lærerinne. Som skoletype hadde denne ingen motstykker i kommunen. Det såkalte ”Rødbygget” ble tegnet 1912 (tegninger stemplet Strinda skolestyre) og påbygd to klasserom i 1924 (Strinda herredsingeniørkont.v/ ark. Ingvald Ystgaard). Bygningen ble revet i 2003. Med disse to bygningene, sammen med et uthus mot øst og et lite stabbur/ leskur mot vest, fremstod skoleanlegget som noe av et trøndersk firkanttun. Rødbygget var kanskje det mest karakteristiske og best bevarte eksemplaret i kommunen av sin skoletype.

Lengst nord i en rekke langs Bromstadvegen lå frem til 2003 ”Gammelbygget” fra 1932, en toetasjes trebygning i tilnærmet nyklassisistisk stil, trolig tegnet av Ingvald Ystgaard. En gymnastikksal fra 1937 i funkisstil lå overfor denne og dannet en ny lekeplass orientert mot syd. Denne var tegnet av ark. Roede som også hadde tegnet gymsalene på Ranheim og Byåsen skole omtrent samtidig. Da den ble revet i 2003 hadde bygningen også gjennomgått et par ombygginger. Det forelå også planer i 1939 til en utvidelse av rekken langs Bromstadveien, tegnet av ark. Johan Peter Osness, og dessuten med et monumentalt fondmotiv mot syd, men disse ble ikke realisert.

Strindheim skole-plan

Nåværende hovedbygning, en trehusrekke langs Bromstadveien, ble tatt i bruk 1953 (ark. Roar Tønseth), på et tidspunkt da Strindheim var Strindas største skole. Denne del ble tilbygd og fullrehabilitert i 1997. I forlengelsen av rekken langs Bromstadveien lå også en lærer-/vaktmesterbolig fra 1955 tegnet av Ingvar Tagseth.

I 1978 fikk gymnastikkbygningen et tilbygg på 160 kvadratmeter. En omfattende ansiktsløfting av skolebyggene kom i 1977, etter planer av arkitekt Kåre Tiller. Adkomsten ble endret til innkjørsel fra Tessems veg.

Våren 2003 ble arbeidene med nye Strindheim barneskole, inkludert helsestasjon, igangsatt, etter planer fra Arkiplan AS Arkitektkontor.


Tidligere rektor Arnold Sjøsund har beskrevet historien til Strindheim skole i artikkelen Strindheim skoles historie - skoleutviklingen i Strinda og Trondheim, se årbok 2005 for Strinda historielag.


Strindheim skoles nye bygninger

Strindheim skole.
Tegning Magne Dahlen.
Julehilsen fra Strinda 1933

Skrevet av Inger Synnøve Langås, Strindheim skole, 7. kl. a. i Julehilsen fra Strinda 1933

Strindheim skoles nye paviljong
er ordentlig funkis, ja, helt fjong.
Der er det festlig å være
og mangt et visdomsord å lære.


Selve bygningen er rød,
den står der meget stolt og stød.
Om dagen solen skinner på dets vegger
og et vakkert preg over byggverket legger.


Den inneholder fire klasserum,
men heller ikke resten av bygningen står tom:
et skolekjøkken helt kokett
og et lærerværelse som er meget nett.


Også en annen bygning har vi fått
som også er meget flott.
Når det regner og vinden er sur,
kryper barna inn i det nye uværsskur.

En vedbod trengtes det å få.
Den gamle var vel så som så,
men det er ikke bedre å vente det,
og derfor blev den også revet ned.

Fjerde, femte og syvende med
blev meget glade og begynte å le
da de fikk høre at de i nyskolen skulde være
og i et nytt klasserum sin visdom lære.


Jeg er meget stolt av den nye skolen vår.
Jeg tror ikke at den langt tilbake står
for skolene i byen,
selv om de raker høiere op mot skyen.
Strindheim skole i 3 tidsepoker


Se også

Kilde

  • 1. Strindheim skole 100 år 1895-1995
  • 2. Strinda den gang da- årbok for Strinda historielag 2005.
  • 3. Byantikvarens notat

Eksterne lenker