WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Strindens Sparebank

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Logo fra annonse i "Julehilsen - Strinda 1938"
Ssblogo.jpg
Annonse i Trondhjems Turistforening Årbok 1948
Reklame fra 1954
Strindens Sparebank ble etablert 19. mars 1842. Proprietær Lauritz Jenssen ble første formann i direksjonen. Banken holdt først til på EliplassLademoen. Fra 1847 holdt banken til på gården Voldsminde, den gang eid av lensmann Hans P Fyhn - en av bankens direktører. I 1854 flyttet banken til Trondheim, først i H. P. Aspaas gård i Thomas Angells gate, senere til Glasmester Hans Johnsens gård i Dronningens gade 7. Her holdt banken til fram til nyttår 1873, da den flyttet til Søndre Gate 9.

I 1892 flyttet banken til Dronningens gate 6. Den gamle bebyggelsen ble revet i 1913 og banken flyttet inn i sine nye lokaler på samme sted i desember 1914. Ti år senere ble naboeiendommen i Søndre gate 13 kjøpt, og etter at nytt bygg ble reist der, fikk banken sine lokaler med adresse Søndre gate 13, på hjørnet av Dronningens gate og Søndre gate. Arkitekt var Johan Peter Osness.

Fra 1. januar 1891 ble Malvik utskilt som egen kommune, og sammensetningen av bankens direksjon ble 9 medlemmer fra Strinda herred og 2 fra Malvik herred. Fra 1896 ble direksjonen erstattet av et styre, med administrerende direktør og fem medlemmer, herav 4 fra Strinda. Knut Andreas Tronstad ble bankens første administrerende direktør fra 1. januar 1902.

Hallfred Høyem var forstanderskapets formann i 1946. Administrerende direktør var banksjef Alf Schjetne.Styret bestod av disponent Anton A. Furuseth, formann, gårdbruker Olaus Grendahl, nestformann, overkonduktør John Skårvold, gårdbruker Paul Siim og gårdbruker Johan Hommelvik.

Følgende stod i Nidaros i 1911:[1]

STRINDENS SPAREBANK

har oppsatt en premie for hvert mål jord som dyrkes opp innen herredet.
Selskapet for Norges Vel har sendt ut et sirkulære til alle landets sparebanker med oppfordring til å gjøre det samme.

I 1975 fusjonerte Trondhjems Sparebank, Strindens Sparebank og Støren Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank

Sparebanken Midt-Norge ble deretter et resultat av en sammenslutning av flere lokale sparebanker. Det hele startet i 1971 gjennom fusjonen med Børsa Sparebank og fortsatte i perioden frem til 1985 med ytterligere 18 banker. Etter 1985 sluttet det seg enda 5 sparebanker til, og Trondhjems og Strindens Sparebank endret samme år samtidig navnet til Sparebanken Midt-Norge.


Strindens sparebank Dronningens gate.JPG

Strindens Sparebank i Dronningensgate 6
Foto: Erik Olsen/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: O-I-1492_01


Strindens Sparebank

Strindens Sparebank i jubileumsåret 1942.

Referanse

  1. ...det sto i avisa 1900 - 1920. Redigert av Gerd Søraa 1983

Kilde

  • Strindens Sparebank Hundre år 1842-1942

Eksterne lenker