WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinden Teglverk i Strinda bygdebok

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Strinden Teglverk ble etablert på gården Søndre Reitgjerdet i 1898. Denne gården var da eid av stortingsmann Paul Fjermstad. Et interessentskap av gårdbrukere fra Ullensaker stod bak, med gårdbruker Johan Nygård, lærer Ole Nygård, ingeniør Hans Christian Furulund og frøken Dorthea Nygård deltok.

Aksjeselskapet Strinden Teglverk ble stiftet 10. februar 1900. det var da tegnet 73 aksjer á kr 1000, og eiendommen ble samme år overtatt for en kjøpesum av kr 100.000. Som første styre valgtes I. K. Strøm (formann), Johan Wilmann og Johan Nygård, med Paul Fjermstad som suppleanter. Som selskapets disponent ansattes samtidig Anthon Faaness. I styremøte 21. mai ble Johan Algarheim ansatt som driftsbestyere og Ole Norbek som arbeidsformann.

Selskapet produserte Teglstein og Teglrør. Virksomheten økte og i 1910 ble oppført en ny ovn, og samme år ble gården Tømmerholt kjøpt. I 1912 ble det lagt høyspent kabel og installert elektrisk lys på verket og Søndre reitgjerdet. Gården Reitgjerdet Lille, Buckhaugen, ble innkjøpt i november 1912 for å skaffe mer hus til selskapets ansatte og utvidelse av hestestallen.

Ny mursteinsmaskin kom i 1913 samt 2 elektriske motorer som avløste dampkraften. Våren 1920 ble det anskaffet en kabelbane, Jernbanen på Snaustrinda. I 1937 ble det foretatt en større nybygging og utvidelse for å øke produksjonen.

I 1940 ble gården Berg Søndre, Betseme, innkjøpt med henblikk på å utvide leirtaket. Sammen med Ranheim Papirfabrikk ble Tomsetåsen kjøpt, dette med tanke på drift av Strinda Kalkverk. Til byggetomter for selskapets ansatte ble en del av Brøset gård innkjøpt og kalt Kolonien på Brøsetflata.

Til ny styreformann ble ingeniør Hans Furulund valgt til styrets formann i 1921 etter Paul Fjermstads død. Da Anthon Faaness døde i 1915 ble driftsbestyrer Johan Algarheim ny disponent. Salgskontoret ble samme år flyttet til Buckhaugen. Johan Algarheim døde i 1929 og ble etterfulgt av Anton Furuseth.

Styret i Strinden Teglverk var i samme år som bygdeboka ble utgitt; Martin Andreas Habberstad (formann), Sverre Christensen og Olaus Grendahl.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker