WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindaprestenes kår på 1600-tallet

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Strindaprestenes kår)
Hopp til navigering Hopp til søk

På 1600-tallet var tallet på bønder stigende, noe som også økte prestenes inntekt. I 1665 var det 231 bønder i bygda, en økning på 80 i de 75 årene siden Reformasjonen.Etter kapiteltaksten skulle tiendeinntekten alene være 155 daler. Det var bispene som fikk mest, visepastorene mye mindre.

Til bispeembedet hørte Berg prestegård.

Den første presten i bygda på 1600-tallet var Anders Eriksen som var jemtlending fra ca 1601.Han var gift 2 ganger, først med Anna Bernhoft, datter av sokneprest til Vår Frue kirke Hans Andersen Bernhoft, og siden med Lispeth Eriksdatter.

Deretter kom Halstein Lauritsen, og fra 1614 Anders Jakobsen som senere ble sokneprest på Byneset og avsatt ved dom 9.april 1941. Salomon Lauritsen Blix ble visepastor i Strinda i 1619. Han flyttet tilbake til Jämtland i 1624. Augustinus Jensen Wiwel kom fra Verdal og ble visepastor fra 1921 til 1930. Han er den første av strindaprestene som har fått noe i trykken. I 1646 ga han ut en likpreken over Karen Eilertsdatter.

Anders Roaldsen etterfulgte Jensen og var visepastor til 1634. Han var gift med datter til Salomon Blix. Jens Mogensen Herdal fra Herjedalen hadde embedet fra 1644 til 1652. Han ga lysestaker til Bratsberg kirke.

Etter Mogensen kom Peder Albrigtsen. Han ble ordinert til visepastor i 1652 av biskop Erik Bredal. Han kjøpte Grilstad og ble i Strinda i 12 år.

Hans Renholdsen Ogman (Ohn) kom til Strinda i 1664. Han døde i 1672. Et bilde etter han henger i Lade kirke (side 101 i Strinda bygdebok 2).

Niels Nielsen Tausan ble så visepastor i knappe 8 måneder i 1672 da han ble fradømt embedet. Etter han kom Henrik Christensen Lyster fra Sogn som var visepastor til 1683 da han døde. Han bygslet gården Hoeggen av Trondhjems hospital og bodde der. Et bilde av han finnes i Lade kirke.

Den siste visepastoren i Strinda på 1600-tallet var Jørgen Jonsen Brun som ble gift med enka etter Lyster. Han overtok Hoeggen gård også og bygslet dessuten Greistad i 1696. Brun døde i 1700.

Personalia med hensyn til klokkere finnes nesten ikke på 1600-tallet.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker