WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindakalenderen 2021

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindakalenderen 2021

Strindakalenderen 2021 ble utgitt av Strinda historielag høsten 2020. Kalenderen var ett av flere jubileumsprodukter i forbindelse med at Strinda historielag feirer 25 år i 2021.

Det er Bytegneren Leif Otto Furset som har tegnet og produsert kalenderen. Strinda historielag har betalt for rettighetene til å benytte tegningene på vårt nettsted.

Les mere om Strindakalenderen på vårt nettsted.

Januar:
Hopprenn i Duedalen hoppbakke, 1954. I svevet Torbjørn Falkanger. I bakgrunnen ligger Kristiansten festning. 17. mai var det i mange år gaukrenn her. Duedalen er oppkalt etter familien Due, som eide Lillegården, og som solgte til kommunen i 1913. Dalen oppstod som følge av et stort leirras i juni 1625, og brukes i dag som friluftsområde. I raset omkom det 20 personer. Det var Singsakerbekken som forårsaket leirraset.

Februar:
Estenstadhytta, 2005. Estenstadhytta ligger i det populære utfartsområdet Strindamarka, eller Estenstadmarka som det gjerne kalles. Estenstadhytta ble bygget på dugnad, og stod ferdig i 1958, i 1974 ble den bygget på. Den første lysløypa hit ble anlagt i 1965 fra Lohove. Hytta er åpen for turgåere hver tirsdag, onsdag, lørdag og søndag. Trondheim kommune eier hytta som driftes av Jarl Inge Krognes.

Mars:
Lerkendal kolonihage, 1959.Lerkendal hagekoloni var en samling kolonihager som i 1918 ble anlagt på Lerchendal, øst og vest for Strindvegen. Området ble bebygd med små hytter, og hagekolonien hadde bl.a. eget samfunnshus. Under 2. verdenskrig ble en del av området ekspropriert til fordel for NSB. Etter krigen ble området vest for Strindvegen ekspropriert til fordel for NTH, mens området øst for veien ble benyttet til boligbygging etter at hagekolonien ble nedlagt 1957.

April:
Strinda Handelssamlag ca. 1936. Strinda Handelssamlag ble etablert i 1917 ved forsamlingslokalet Veiskillet på Moholt. Handelssamlaget kjøpte først eiendommen Fokstua og en parsell av Karinelund og utvidet med eiendommen Vegamot i 1930. Navnet Veiskillet og Vegamot henspiller begge på det gamle veikrysset Jonsvannsvegen/Brøsetvegen. Butikkdriften her er siden videreført av Strinda Samvirkelag, Trondos og Coop i gradvis fornyede lokaler. I 2020 inngår butikken som informasjonsobjekt i den kommunale «Snaustrindarunden nærtur». Det er 3T som eier bygningen nå.

Mai :
Ringve Museum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter, og er en av de gamle lystgårdene på Lade. Museet ble åpnet for publikum 11. oktober 1952, og bygger på grunnleggeren Victoria Bachkes private samlinger. Ringve har i dag en instrumentsamling som omfatter ca. 2 000 musikkinstrumenter fra hele verden. Bygningene på Ringve representerer tre århundrer i gårdens historie, og den eldste bygningen kan dateres tilbake til 1700-tallet. Ringve gård er barndomshjemmet til sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold.

Juni:

Kvilhaugen gård, nyere tid. Gården Kvilhaugen ligger på toppen av den bratte Blusuvollsbakken. Det var ferdafolk og hester som trengte en hvil på toppen av bakken, før de fortsatte ferden inn i Strinda. I 1810 leide general Georg Frederik von Krogh bort 63 dekar til forlikskommisær Christopher L. Buck som kalte stedet Hvilehaugen. Kvilhaugen er fra 1988 i bruk som restaurant. I 2009 kjøpte selskapet Kjøpmannsbryggen AS eiendommen, og datterselskapet Kvilhaugen gård AS ble driver av restauranten. Koteng eier selskapet fra 2010.

Juli:
Leirfossene sett fra Selsbakk ca. 1950. Øvre og Nedre Leirfoss var for lengst bygd ut, men omgivelsene langs Nidelva hadde fortsatt et temmelig landlig preg i årene omkring 1950. I en vid bue gikk elva rundt Leirøya, og Kroppan lå like uberørt på en høyde på motsatt side. Kraftverket i den øvre fossen ble bygd i 1901, mens utbyggingen av den nedre fossen kom ti år etter. Siden ble det innmark, åker og jorder som måtte ofres for videre industrireising og byvekst. Nidelva er ellers en av de beste lakseelvene i Trøndelag og er kjent for sin storvokste laks

August:
Stadsingeniør Dahls gate 1968. På Rosenborg var trikken en del av trafikkbildet. Trikkelinja fra Jernbanen til Singsaker åpnet i 1927 og hadde lenge sin endestasjon på toppen av Eidsvolls gate, før Rosenborgsløyfa åpnet i 1955 og utvidet trikketilbudet i denne delen av byen. Blant dem som kunne glede seg over dette, var beboerne langs Stadsingeniør Dahls gate. Blokkene her var TOBBs første byggeprosjekt, oppført like etter krigen. Men sommeren 1968 varte ikke gleden av trikken så mye lenger. Utpå høsten dette året ble Sporveiens linje 3, Singsakertrikken, nedlagt, selv om den bare dette siste året hadde fraktet så mange som 1,2 millioner passasjerer. Les mer om Stadsingeniør Carl Adolf Dahl, (1828-1907) på WikiStrinda.

September:
Saxenborg av Rønningen 1811. Mens Terje Vigen rodde til Danmark etter såkorn, og 10 % av Trondheims befolkning omkom i hungersnød, bygde handelsmann og magistrat Ole Olsen Quam en lystgård på sandvollene øst for byen. Navnet kommer av Saxvikplassen, som var en husmannsplass under Rønningen, der husmannen kom fra Saxvik. Gården ble bygget til saueavl, «for at bedre allmuens bekledning», som Quam skrev. I 1837, etter Quams død, ble gården solgt på auksjon til kjøpmann Johannes Carstens, og ble i familiens eie fram til 2013 da Harald Carstens solgte til bygningsvern-håndverkerne Torgeir og Jorunn Moslet. Den svært godt bevarte gården trues i dag med innbygging av boligblokker

Oktober
Norges Tekniske Høgskole (NTH) ble bygget i perioden 1905-1910. Hovedbygningen vi ser her ble åpnet høsten 1910. Skolen hadde fra starten som sin sentrale rolle å utdanne sivilingeniører og arkitekter. Skolen hadde i oppgave også å drive forskning, både selvstendig og etter oppdrag fra industrien. NTH ble senere en del av Universitetet i Trondheim (UNIT), og ble fra 1996 en del av NTNU.

November:
Rosendal kino eller Rosendal Teater som det nå heter, ligger i Innherredsveien 73 og ble oppført i 1921. Kinoen hadde drøyt 900 sitteplasser - 125 på galleriet. Rosendal har også innehatt kultstatus blant NTH-studenter. De hadde av en eller annen grunn gitt den franske filmskuespilleren Eddie Constantine heltestatus og møtte på femti- og sekstitallet trofast opp i gallaantrekk ved premierene. Når de avholdt sine “Eddie-valer” til ære for stjernen, dro man i chartret trikk til det hellige tempel på Rosendal. Den ordinære kinodriften ble nedlagt i 1986. Tegningen viser en høstkveld her ca. 1961. På plakaten står selvsagt Eddie Constantine.

Desember:
Strinda kirke. Strinda kirke (også kjent som Moholt kirke) ble vigslet 18. oktober 1900. Arkitekter var Lars Solberg og Johan Christensen. Snekker O. A. Henriksen bygde kirka for 33.500 kroner. Byggverket er i tre og har 500 plasser. I 1935 ble kirka malt svart, dette ble dårlig mottatt, og like etter 2. verdenskrig ble den malt hvit igjen. Kirka var litt svakt bygget, og under storm knirket det voldsomt. Rundt 1922-23 ble det tredd jernstenger gjennom kirka og siden har det vært stilt. I 2011 ble kirka rehabilitert.


Interne lenker