WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindakalenderen 2016

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindakalenderen 2016

Strindakalenderen 2016 ble utgitt av Strinda historielag høsten 2015. Kalenderen var ett av flere jubileumsprodukter i forbindelse med at Strinda historielag feirer 20 år i 2016.

Det er Bytegneren Leif Otto Furset som har tegnet og produsert kalenderen. Strinda historielag har betalt for rettighetene til å benytte tegningene på vårt nettsted.

Les mere om Strindakalenderen på vårt nettsted [1]


Januar:
Hopprenn i Duedalen hoppbakke, 1954. I svevet Torbjørn Falkanger. I bakgrunnen ligger Kristiansten festning. 17. mai var det i mange år gaukrenn her. Duedalen er oppkalt etter familien Due, som eide Lillegården, og som solgte til kommunen i 1913. Dalen oppstod som følge av et stort leirras i juni 1625, og brukes i dag som friluftsområde. I raset omkom det 20 personer. Det var Singsakerbekken som forårsaket leirraset.

Februar
Lerkendal kolonihage, 1959.Lerkendal hagekoloni var en samling kolonihager som i 1918 ble anlagt på Lerchendal, øst og vest for Strindveien. Området ble bebygd med små hytter, og hagekolonien hadde bl.a. eget samfunnshus. Under den annen verdenskrig ble en del av området ekspropriert til fordel for NSB. Etter krigen ble området vest for Strindvegen ekspropriert til fordel for NTH, mens området øst for veien ble benyttet til boligbygging etter at hagekolonien ble nedlagt 1957.

Mars
Estenstadhytta, 2005. Estenstadhytta ligger i det populære utfartsområdet Strindamarka, eller Estenstadmarka som det gjerne kalles. Estenstadhytta ble bygget på dugnad, og stod ferdig i 1958, i 1974 ble den bygget på. Den første lysløypa hit ble anlagt i 1965 fra Lohove. Hytta er åpen for turgåere hver tirsdag, onsdag, lørdag og søndag. Trondheim kommune eier hytta som driftes av Jarl Inge Krognes.

April
Rema 600 på Bromstad, 1980. Hvem skulle tro at Norgeshistorie innen dagligvare startet her på Bromstad. I februar 1979 åpnet den første Rema-butikken i landet. Lokalet hadde tidligere vært en Kjeldsberg-butikk. I august 2007 ble butikken nedlagt og flyttet til Rema 1000 vis a vis Plantasjen.

Mai
Kvilhaugen gård, nyere tid. Gården Kvilhaugen ligger på toppen av den bratte Blusuvollsbakken. Det var ferdafolk og hester som trengte en hvil på toppen av bakken, før de fortsatte ferden inn i Strinda. I 1810 leide general Georg Frederik von Krogh bort 63 dekar til forlikskommisær Christopher L. Buck som kalte stedet Hvilehaugen. Kvilhaugen er fra 1988 i bruk som restaurant. I 2009 kjøpte selskapet Kjøpmannsbryggen AS eiendommen, og datterselskapet Kvilhaugen gård AS ble driver av restauranten. Koteng eier selskapet fra 2010.

Juni
Valentinlyst gård, ca 1960. Valentinlyst gård har sitt navn etter Valentin Suhm. Han var løytnant og magasinforvalter, og kjøpte i 1809 et jordstykke av Brøset gård på 40. mål. Henrik Lysholm Angell kjøpte gården i 1816, og fra 1842 tilhørte den familien Wessel som også eide Brøset. Senhøstes 1911 brant gården. Den var da eid av Johan Martin Klungerbo. I 1925 kom gården i eie hos Nicodemus P. Hønnås og den har siden tilhørt denne slekta. Svigersønnen Anders Estenstad var den siste aktive gårdbruker. Gårdens opprinnelige areal på 200 dekar er nå utparsellert til boligområder, herunder Valentinlyst senter. Nåværende eier er Nils Estenstad, i mange år aktiv elitehopper.

Juli
Bjarne Wist med Amazon Kafé, ca 1970. Bjarne Wist etablerte sammen med sin kone, en liten bensinstasjon i 1932. Den utviklet seg til å bli bilforretningen Bjarne Wist A/S etter hvert. Bjarne Wist A/S var forhandler av Volvo person- og lastebiler. Innherredsveien 103 ble oppført i 1961. Amazon kafeteria holdt til her i mange år.

August
Rotvoll Øvre, nyere tid. Rotvoll Øvre tilhørte opprinnelig Bakke kloster, men kom i 1689 i privat eie. Overjeger Lars Solberg (arkitekt), som i en tid var ordfører i Strinda og amtets stortingsmann, kjøpte gården i 1853. I 1860 ble landbruksskolebestyrer Johannes Midelfart eier. Han startet da Rotvoll landbrukskole, men denne ble nedlagt allerede i 1870 grunnet dårlig økonomi. En senere eier var Hans Wingaard Finne, som i to perioder var ordfører i Strinda. I 1931 kjøpte Hans Oust gården. Gården er i dag eid og drives av Ivar Oust og kona Mari Anne.

September
Belbuan gård, ca 1960. Belbuan planteskole lå like syd for nåværende E6 og øst for Nidar sjokoladefabrikk. Det var hagebrukskandidat Jon Emil Hjelde som kjøpte eiendommen Belbuan gård i 1926 til egen planteskole. Gården var da omtrent 135 da stor. I 1993 ble gården revet for å gi plass til en enda ikke gjennomført utvidelse av fabrikken.

Oktober
Lerchendal gård i høstprakt, nyere tid. Lerchendal var opprinnelig en husmannsplass under Elgeseter. Stedet har sitt navn etter kommandørkaptein Chr. Lerche som oppførte bygningene her fra 1770. Det sies at bygningene opprinnelig har stått på gården Steindal der Gerrit Horneman var eier. Trondheim kommune kjøpte eiendommen i 1917. Johan Ingvald Fredriksen (1891-1970) forpaktet eiendommen til NTH overtok i 1959. Han og kona og 7 barn bodde i boligen midt i bildet, mens det i hovedbygningen var 6 kommunale leiligheter. Gården setret på Sommerseter i Bymarka. Hovedbygningen er nå fredet og benyttes som representasjonsbygning.

November
Rosendal kino, ca 1965. Som et pust fra de hellenske guder vokser Rosendal Teater opp- beliggende i Strinda kommune akkurat på grensen mot Trondheim. Etter den pompøse åpningen 23. januar 1921 skulle huset utvikle seg først og fremst til Østbyens fasjonable storstue, hvor arbeiderklassen måtte grave litt ekstra i lommene for å finne midler til inngangsbilletten. En person som satte preg på kinoen mer enn andre var Eddie Constantine. Han var Lemmy Caution, alle agenters far, selv James Bond måtte bøye seg i støvet i ærbødighet. Rosendal hadde en periode på 50- og 60-tallet med minst en Lemmy-film i måneden på plakaten. 2. desember 1986 stengte Rosendal kino.

Desember
Strinda kirke. Strinda kirke (også kjent som Moholt kirke) ble vigslet 18. oktober 1900. Arkitekter var Lars Solberg og Johan Christensen. Snekker O. A. Henriksen bygde kirka for 33.500 kroner. Byggverket er i tre og har 500 plasser. I 1935 ble kirka malt svart, dette ble dårlig mottatt, og like etter 2. verdenskrig ble den malt hvit igjen. Kirka var litt svakt bygget, og under storm knirket det voldsomt. Rundt 1922-23 ble det tredd jernstenger gjennom kirka og siden har det vært stilt. I 2011 ble kirka rehabilitert.


Interne lenker