WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda politi

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Politiet.gif

Strinda politi. I 1911 søkte lensmann Johan Christian Dahl i Strinda om midler, kr 200,- per år til å lønne en politibetjent som skulle bo på Tempe og ha sitt virke der. Da lønnen ikke var til å leve av, ble vognmann Carl Haugen tilsatt. Han kunne samtidig fortsette i sitt tidligere virke.

Hornemannsgården.
Foto: Trondheim kommune

I 1915 bevilget Strinda kommune midler til lønn for en politibetjent, kr 1.600,- per år. Politimesteren i Uttrøndelag tilsatte så etter innstilling, sersjant Odin Bjørnebo i stillingen. Dette må sies å være starten på det faste korpset, Strinda politi, som var underlagt lensmannen i Strinda, med kontor samme sted. I 1925 ble Konrad Eidsmo tilsatt som politibetjent. Politibetjent Bjarne Glasø og Gustav Grut ble tilsatt i juli 1928. Etter Grut som søkte avskjed i 1932 ble tilsatt Reidar Dahl.

I 1938 ble Strinda politi utskilt fra lensmannen i Strinda, og underlagt politimesteren i Uttrøndelag med kontoradresse Prinsens gate 2a. Strinda politi ble utvidet til 6 mann ved at politikonstablene Nils Eidsmo og Kaare Faanes ble tilsatt. Politimester i 1939 var Gustav Hoel.

Skilt fra 2. verdenskrig.
Skiltet henger i Norsk Rettsmuseum.

2. verdenskrig ble en vanskelig tid for Strinda politi. Okkupasjonsstyrkene prøvde å få politiet nazifisert, men lyktes ikke. Både Eidsmo, Glasø, Fånes og Sverre Lauglo ble arrestert og sendt til Falstad fangeleir. Glasø ble alvorlig syk, de 3 andre ble transportert til Danzig i Tyskland. Fra 1. juli 1943 ble det innført ny uniform med Quislings nazimerke foran i lua. Strinda politi ble etter vedtak av ministerpresidenten overført til Trondheim politidistrikt fra 1. april 1944, og overføringen skjedde 1. august samme år.

I 1947 ble Strinda politi overført fra Uttrøndelag til Trondheim politikammer. (Trondheim og Strinda politikammer). I 1962 var lokalene til Strinda lensmannskontor i Kjøpmannsgata 8.

Fram til 1974 holdt Trondheim politikammer til i Hornemannsgården, og i perioden 1974 – 2004 holdt politikammeret til i Kongens gate 87.

Politihuset på Brattøra.
Foto: Jan Habberstad 2013

I 2002 ble Trondheim politikammer slått sammen med Uttrøndelag politikammer til Sør-Trøndelag politidistrikt.

I 2004 flyttet Sør-Trøndelag politidistrikt inn i PolitihusetBrattøra.

Sør-Trøndelag politidistrikt omfatter 23 kommuner med et folketall på ca. 260 000. Det er ca. 560 ansatte i politidistriktet. Av disse er nesten 400 polititjenestemenn/-kvinner. Politidistriktet har 18 lensmannskontorer og to politistasjoner: Sentrum og Heimdal. Sentrum politistasjon er den største driftsenheten og holder til i Politihuset i Trondheim.

Sør-Trøndelag politidistrikt ledes i 2014 av politimester Nils Kristian Moe. Moe tiltrådte stillingen 01.02.08 og kom fra jobben som regiondirektør i Toll- og avgiftsetaten.

1. januar 2016 ble Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag politidistrikter slått sammen til Trøndelag politidistrikt.

Kilde

  • 1. Politi.no
  • 2. Strinda bygdebok bind 3


Se også

Eksterne lenker