WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda og byen- byutvidinger

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

I den gamle tida var Lade kirke sentrum for Strindafylket. Her var fylkeskirka og her bodde jarlen. På øra lå Øreting. Så kom forsvarsmakta med Skipreide. Landsbyen Nidaros ved Nidelva var grunnlagt i 997. Kongene ville trekke mest mulig til Nidaros, men jarlene på Lade holdt igjen.

Grensene mellom Strinda og byen var mot øst og syd elva, mot vest byporten i Ila. Helt til 1846 var grensene slik. Se ellers Strindas grenser endres.

Strindafylket bestod før midten av 1200-tallet av Malvik, Frosta, Åsen og Leksvik hovedsogn. Det gikk omkring 100 år før erkebiskopen begynte oppdeling i mindre deler, i herreder, med egne kirker. Ettwer den tid forbinder en helst Strinda med Strinda herred.

Trondheim fikk privilegium på å drive handel fra Romsdal og nordover på 1600-tallet. Dette førte til sterk vekst og økende folketall. Landbruket i byen minket, og forretningsfolk og embetsfolk kjøpte seg gårder i Strinda. Også industrielle foretak kom i Strinda.

Etter bybrannen i 1681 ble det bygd bru over Nidelva, og det ble bygd hus på Bakklandet som lå i Strinda. Båtbygging, skipsbygging og fiskeri ble næringsgrener for folket her. Men Elgeseter bru over Nidelva ved Vollan var eldre.

Første byutvidelse kom i 1846, i 1863 kom byutvidelsen til Møllenberg og i 1893 neste utvidelse.

Se også

Kilde

Interne lenker