WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Strinda kirkes orgel

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Hovedorgelet
Kororgelet
Da Strinda kirke sto ferdig i 1900, var det et forholdsvis beskjedent instrument som stod på galleriet. Kirketjeneren dro det i gang med håndkraft og måtte holde det gående mens salmesangen runget med utallige vers i hver salme. Orgler fra denne perioden var utstyrt med verseteilere, små hendler som organisten vippet ned etter hvert vers.

Etter freden i 1945 ble det merkbart at gammelorgelet led av store mangler. Et nytt romantisk orgel kom på plass i 1957 og gjorde sin tjeneste i over 50 år. Klangen var både god, fargerik og varm, tilpasset kirkerommet, men deler av orgelet hadde materialsvakheter som ikke lot seg reparere.

En tilstandsrapport fra 1998 anbefalte et nytt orgel i Strinda kirke. Etter forslag fra Strinda menighetsråd og innstilling fra Kirkevergen i Trondheim, besluttet Kirkelig Fellesråd å bevilge midler til nytt orgel. Oppdraget gikk til firma Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt i Berlin, som foreslo en delt løsning med både kororgel og hovedorgel. Fra kontrakt ble skrevet i februar 2008 og fram til begge orgler stod ferdig, gikk det 1 1/2 år. Dette er usedvanlig raskt, vanligvis må man vente minst 2 1/2 - 3 år på en så stor leveranse som den til Strinda kirke.

Schuke kunne levere et kororgel med 9 stemmer og et hovedorgel med hele 39 stemmer fordelt på tre manualer (tangentrekker) og pedal for den summen som var stilt til rådighet.

Det nye hovedorgelet er så stort at det ble nødvendig å forsterke orgelgalleriet. Dette resulterte i omfattende byggearbeider slik at kirka skulle være klar til å ta imot et orgel som veier 15 tonn. Den største pipa veier 350 kg, den minste noen få gram. Orgelet har fått ca. 2500 piper, og det er det tredje største i Trondheim etter Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen og Sauer-orgelet i Vår Frue kirke.

Kororgelet kom i januar 2009, og hovedorgelet stod ferdig 22. august 2009.

Orglene ble innviet 4. oktober 2009


Kilde

  • Info i forbindelse med orgelinnvielsen