WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda fogderi

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Strinda fogderi, i perioder også kalt Strinda og Selbu fogderi, tidligere administrativ enhet mellom kommune og amt, som var en etterfølger etter Strinda fylke/syssel.

Fogderiet ble ledet av en fogd, som hadde dels juridiske (politi- og påtalemyndighet), dels økonomisk/administrative funksjoner (innkreving av skatter og avgifter, utpanting, oppsyn med offentlige stiftelser osv.).

Strinda fogderi omfattet i 1640 Strinda, Malvik, Klæbu, Tiller, Leinstrand, Byneset og Buvika. Vanligvis hørte også Selbu og Tydal til fogderiet.

1710 ble Bakklandet overført fra Trondheim til Strindas jurisdiksjon.

Nils Colstrup var fogd fra 1753 til til 1767. Etter han kom M. Sørensen som hadde vært fogd i Telemark i 8 år, men som flyttet til Sunnmøre i 1775. Sørensen bodde på Blakli. Jon Berg ble da tilsatt i 1775 og satt i stillingen til 1813 da han døde. Han bodde på Refset.

Fogderiet ble nedlagt da fogdeembetet ble inndratt 1906.

Tingkista for Strinda. Foto: Jan Habberstad

Her ser vi tingkista fra 1750 for Strinda og Selbu sorenskriverembete. Den er oppbevart i Tinghuset i Trondheim.

Se også


Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996
  • Strinda bygdebok bind 3

Se også