WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Strinda Samvirkelag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Annonse fra "Julehilsen - Strinda 1928"
Strinda Samvirkelag ble etablert 1. februar 1917 som Strinda Handelssamlag.

Butikken ble etablert på eiendommen Fokstua som ble kjøpt av lærer Olaf Vasseljen. Det ble også kjøpt en parsell av eiendommen Karinelund.

Handelssamlagets første bestyrer ble J. Naustan fra Malvik. Da han sluttet i 1920 ble J. Aastun fra Ørlandet tilsatt og han var bestyrer til 1923.

Strinda handelssamlag i 1930-årene

21. februar 1930 overtok handelssamlaget eiendommen Vegamot.

I 1956 ble det installert et fryseri med 133 bokser på 50 og 100 liters volum. Fryseriet ble nedlagt i 1974.

Da tomten for samvirkelaget ga lite rom for utvidelser, ble det i 1972 inngått avtale om feste av et 14 dekar stort område mellom samvirkelaget og Øfstengs gårdsbruk.


Fusjon på gang med Trondos

Spørsmålet om sammenslåing av samvirkelagene ble stadig drøftet. Sommeren 1991 vedtok Strinda Samvirkelag å fusjonere med Trondos. På bildet: Melvin Johansen.

75 årsjubileet i 1992

75 års sammenhengende drift ble feiret i 1992.


Betjeningen på Strinda Samvirkelag i jubileumsåret 1992


Gammelbutikken i 1998


Til venstre ligger det gamle Strinda Samvirkelag i 1998 - utbyggingen av det nye Vegamot har startet opp. Foto: Hallvard Berget.

Gammelbutikken i 2007


Her ser vi den gamle butikkbygningen.
Foto: Jan Habberstad 2007.

Strinda Samvirkelag (nå Prix) 1992

Den nye butikkbygningen fra 1985. I 1992 var det Prix Moholt som holdt til her.
Foto: Knut L. Vik

Butikken fra 1985

I 2008 er nå Fagtrykk, restauranten VIVA Italia og Moholt legesenter. Da den nye butikken ble åpnet ble de tidligere lokalene utleid til LOG.
Foto:Jan Habberstad


Coop MEGA holder til her i 2007


I desember 2007 så det slik ut i Vegamot 4A der Coop MEGA nå holder til.
Foto: Jan Habberstad


Kilder

  • 1. Det Norske Næringsliv, Sør-Trøndelag Fylkesleksikon utgitt 1949.
  • 2. Strinda Samvirkelag 75 år 1917-1992.
  • 3. Strinda Samvirkelag 60 år 1917-1977.

Eksterne lenker