WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Strinda Provianteringsraad

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
«Fattiglappen»
Foto: Ranheim Bydels Museums Historielag
Annonse i Nidaros november 1917
Foto:...det sto i avisa 1900 - 1920.
Redigert av Gerd Søraa 1983
Strinda Provianteringsraad ble opprettet i 1915 av Strinda kommune. Provianteringsrådet delte ut sedler, de såkalte ”fattiglappene”, pålydende 5 eller 10 kroner til folk som ikke klarte å betale nødvendige varer til husholdningen.

Rundt 1. verdenskrig var det dyrtid og mangel på varer. Dette førte til at mange fikk problemer med å skaffe seg det nødvendige, som mat, klær, brensel og penger til husleie. For å avhjelpe nøden opprettet Strinda kommune et Provianteringsråd, for å gjøre befolkningen i stand til å klare seg gjennom den vanskelige perioden. Disse matlappene eller sedlene hjalp folk over dyrtid og vanskeligheter, samtidig som det for mange opplevdes som nedverdigende å være avhengig av å bruke disse ”fattiglappene”.

Andre byer valgte rede penger, men her ble det utgitt matlapper for å unngå at fattige kjøpte drikke i stedet for mat, et moralsk ansvar kommunen ga uttrykk for at den hadde.

John Aae var forretningsfører for Provianteringsrådet.


Se også


Litteratur

  • Ranheim Bydels Museums Historielag Årbok 2006


Kilde

  • Trondheim kommunes handlingsplan for
    bekjempelse av fattigdom for perioden 2008 – 2011