WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindens Landboforening

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Strinda Landbrukslag)
Hopp til navigering Hopp til søk
LogoSL.JPG

Stiftelsesmøtet for Selskabet for Strindens Præstegjelds Vel ble holdt i Trondheim katedralskoles festsal. Til styre ble valgt proprietær Reinholt Johannes Schive (formann), kjøpmann Johan Christian Vogelsang og bonde Ole Olsen Teslien. Cand. theol. Henrik August Angell ble ansatt som sekretær.

Senere ble Strindens Sogneselskab dannet. Dette skjedde ved at Det Trondhjemske Landhuusholdnings-selskab for Nord- og Sør-Trøndelag ble stiftet på Trondhjems Raadsstue den 5. mai 1830, og at det året etter forlå et Strindens Sogneselskab.

Den 29.mai 1861 ble det på gården Rønningen holdt et møte som reorganiserte laget. Det tidligere Strindens Sogneselskab ble til Strindens Landboforening. Til styre ble valgt landbruksskolestyrer Johannes Midelfart, fabrikkbestyrer på Lerens verk, senere apoteker ved Hjorteapoteket, Fredrik Christian Sofus Skaarup , og lensmann Hans P Fyhn som bodde på tingsetet Rønningen.

I 1892 ble navnet endret fra Strindens Landboforening til Strindens Landbruksforening. Da var styret ledet av agronom E. Knutsen.

Navnet ble senere i 1920 endret til Strinda Landbrukslag.

Munkvoll gård som landbruksskole

Kilder

  • 1. Strinda Landbrukslag 1811-1861 av Wilhelm K. Støren
  • 2. Bondens kår og kall. Strinda Landbrukslag 1811-2011. Ola Storhaugen.
  • 3. Sigurd A. Fjær: Strinda Landbrukslag 1811 - 1911. Årbok for Strinda historielag 2011, s.34 - 58