WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda Kalkverk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kalkbruddet i Tomsetåsen

A/S Strinda Kalkverk var et selskap eid i fellesskap av Strinden Teglverk og A/S Ranheim Papirfabrikk. Selskapet ble stiftet 17. januar 1940. Teglverket og papirfabrikken eide hver 14 aksjer, og de to direktørene Theodor Overwien og Anton Furuseth eide en aksje hver.

Gjennom Strindamarka går en kalkåre fra Blekkan i sør til Tømmerholt, se den blå stripen i kartet Geologisk kart over Strinda. Teglverket benyttet kalk i forbindelse med sin produksjon av murstein.

I 1985 overtok Strinden Teglverk de 15 aksjene som Norske Skogindustrier eide. Skogeiendommen Tomsetåsen gnr 86/bnr 2 på 533 dekar inngikk i selskapet Strinda Kalkverk.

I en gammel brosjyre fra Trondhjems Aktieteglverk er bildet ovenfor hentet fra. Der står

Tondhjems Aktieteglverk erholder sin Kalksten fra ældste tider bekjendte Eystenstad Kalkleier, hvor der gjennem Aarhundrer har vært dreven Drift paa Kalksten

Kilde

  • 1. Privatarkiv Strinden Teglverk