WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Store Stokkleiva skibakke

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Store Stokkleiva skibakke 1937
Lille og Store Stokkleiva skibakke 1957
Store Stokkleiva skibakke i Stokkanmarka ble åpnet 1935.

Unnarennet var etter sigende svært bratt, "det var som å falle ned en heissjakt" sier lokalkjente. Det ble visstnok arrangert bare ett hopprenn i bakken. Bakken er ikke i drift i dag.


Kart som viser Stokkleiva

Vi ser Lille (nederst) og Stokkleiva (midt i kartutsnittet. Store Stokkleiva lå lenger nord (opp) på kartet, omtrent vest for Kårstua i Stokkmarka.


Kilde

  • 1. Norske Skiløpere. Skiforlaget 1958
  • 2. Kjell Bløtekjær. Gamle skibakker i Strinda. Årbok 2012 Strinda historielag

Se også