WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Store Leirsjø

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Utløp Store Leirsjø

Store Leirsjø, vannforekomst nr 123- 37410-L, 196 moh, areal 0,29 km2, ligger i Leirelvvassdraget. Opprinnelig bestod vatnet av Leirsjøen i vest og Frøsetvatnet i øst, men disse fløt sammen ved oppdemmingen i 1929. Leirsjøene rommer tilsammen 7,1 millioner m3 vann.

Leirsjøen var benyttet til ordinær drikkevannforsyning i perioden 1922-1993, og har i endel år siden vært reservevannkilde. Vannstanden reguleres ikke lenger opp og ned. En referansestasjon like nedenfor dammen ved utløpet viser gode vannkvalitetsdata, men fargetallet er høyt.

Det er bever i vassdraget.

Kart over Leirsjøene

Dam Store Leirsjø. Foto: Jan Habberstad

Dammen i Store Leirsjø november 2009

Dam Lille Leirsjø

I 1960 var Leirsjøene så nedtappet at restene etter gammeldemningen kom til syne. Da sjøen først ble oppdemt på 1800-tallet, ble veiene fra Smistad og Søremshallan lagt over demningen. Foto: Kristen Aspaas.

Kilder

  • 1. Vann-Nett
  • 2. Tidsbilder fra Bymarka. Gaute Myhre.
  • 3. Miljøregistreringer av 28 vann og tjern TM 2003/01 Trondheim kommune
  • 4. Vannovervåking i Trondheim kommune- miljøenheten.
  • 5. Det gamle Byåsen i tekst og bilder. Byåsen historielag 2001

Eksterne lenker