WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gamle Stokkbrua

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Stokkbrua)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gamle Stokkbrua
Foto: Jan Habberstad 2019
Gamle Stokkbrua
Foto: Jan Habberstad 2008

Gamle Stokkbrua er ei hvelvet steinbro over Stokkbekken mellom Stokkan og Dragvoll, på et eldre løp av Jonsvannsveien.

Broen er antakelig en av Trondheims eldste og det har vært hevdet at den skriver seg fra middelalderen. Denne påstanden lar seg ikke bevise og broen må antas å skrive seg fra slutten av 1700-tallet, da generalveimester Nicolai Frederik Krogh fikk bygd en rekke broer av denne typen på de mer beferdede veiene.

Arkeologisk minne:

Steinbru, i forbindelse med den gamle riksvei mellom Trondheim-Jonsvannet, bygget av bruddstein, skifer, sparsomt tilhugd. Bygget i buespenn. På begge sider av spennet er den muret av bruddstein av størrelse fra tvm 0,20 m og opptil tvm ca 1 m (synlige del). Selve buespennet står nederst i begge ender støttet på store bruddstein, opptil 1,6x0,6 m i tvm. Høyere opp og mot midten av spennet, brukes heller og stavlignende småbruddstein av varierende størrelse, de minste i flertall i S-siden av buen. Toppen av buen består hovedsakelig av små og større heller lagt loddrett inntil hverandre. Hele buen er bygd slik at ev. trykk ovenfra vil fordele seg jevnt over det hele. Brudekket er lagt over buen, og består av samme type stein og muring som resten av brua på begge sider av buen. Bruas mål: L (VNV-ØSØ): 27 m, br (SSV-NNØ), ca 6,5. Fra bunnen av bekken: ca 3,5 m. Buespennets mål: Br NØ-SV på Ø-siden: 6,6 m (ved foten), Br NØ-SV på V-siden: 6,4 m (v/foten). Br NØ-SV ved toppen: 7,2 m- br VNV-ØSØ-NØ-siden v/foten: 3 m 1,5 m opp i 2,8 m. Br VNV-ØSØ-SV siden v/foten 1,5m, 1,5 m, opp: 1,20 m. Brua kalles Gamle Stokbrua. Bjørn Hagen fortelle at brua var anslått av kons. Pettersen til å være fra før 1500. Han opplyste videre at den i 1964 holdt for en fem tonns buldozer

Kilde

  • Trondheim byleksikon