WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Stokkanområdet-fra husmannsplasser til universitetsområde

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Stokkanområdet-fra husmannsplasser til universitetsområde
Stokkanområdet
Årbok for
Strinda historielag
2011
Sidetall 14
Forfatter Solveig Solem
Overskrift Stokkanområdet
fra husmannsplasser til universitetsområde
3 stikkord husmannsplasser
Stokkan
personer

Historien om Stokkanområdet- fra husmannsplasser til universitetsområde ble beskrevet av Solveig Solem i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2011.

Artikkelen er på 14 sider. Den omtaler forfatterens barndomsminner fra Stokkan og Stokkanhaugen og områdene rundt Dragvoll gård der Universitetet på Dragvoll nå er. Historien rundt Stokkangårdene Stokkan Nedre og Stokkan Øvre er beskrevet med tilhørende husmannsplasser. En rekker personer er omtalt i artikkelen; Johan Widerø Thonning, Hilmar Meincke, Bjørn Pedersen Tesli, Carl Anton Brodtkorb med flere.


8 fotos og 2 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]