WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stokkan Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Stokkan Nedre, gnr 42/2 eies av Torsten Olsson i 1683, han eier også Stokkan Øvre. Melchior Bødicher ble så eier av begge Stokkangårdene. Stokkan Nedre overtas av Søren Wissing, brannkaptein i Trondheim i 1724. Wissings enke solgte i 1760 til byfogd Peder Breidal Møinichen, som året etter solgte til amtmann Nils Collin. Denne solgte til oberst Anders Grøn i 1764. I 1773 ble enkefru Cicilia Christine Schøller eier, men solgte samme år til Jon Andreas Borchmann som så i 1775 solgte til brødrene Anders og Jon Olssen Granåsen. I 1780 ble Anders Olssen eneeier. Han døde i 1820 og 2 døtre Jonetta og Christiane overtok.

Jonetta ble gift med Anders Jonsen Rønningen og Christiane med Ole Jensen Stokkan. Ole Jensen ble eier av hele bruket i 1821. Hans sønn Anders Olsen overtok i 1850. I 1882 ble eiendommen solgt til Lars Olsen Landsem. I 1886 overtok P. Rosvold som i 1889 solgte til Gunerius Venaas.

Datteren Gudrun og mannen Karl Skjønberg (13.12.1885 - 01.03.1951) er eier fra 1930. Sønnen Kjell Skjønberg (23.4.1915 i Strinda-29.5.1980) fikk skjøte i mars 1951. Han var gift med Ingebjørg Kristine (28.2.1918-21.10.2002). De fikk barna Grethe Skjønberg, Anne Skjønberg, Inger Skjønberg, Bjørg Skjønberg og Kjell Skjønberg.

Gården eies i dag (2013) av Kjell Skjønberg. [1]

Husmannsplasser under Stokkan Nedre: Stokkhaugen gård, Stokbroen, Dalen, Solsletten


Foto: Jan Habberstad

Stokkan Nedre sett fra lufta.

Referanse

  1. Roar Skjønberg


Kilde