WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Stokkan Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Stokkan Øvre 2015. Foto: Jan Habberstad
Stokkan Øvre, gnr 42/1. Gården ligger øst for Universitetet på Dragvoll. I 1683 er Torsten Olsen oppført som eier av begge Stokkangårdene. Senere blir Melchior Bødicher eier av begge Stokkangårdene. Bødicher skjøter Stokkan Øvre til Hans Brodersen Smitt i 1724. Fogd i Romsdal Børge Eeg blir så eier. Han selger i 1729 til brannkaptein Søren Wissing. Wissing hadde kjøpt Stokkan Nedre året i forvegen. Så i 1738 blir Stokkan Øvre solgt til kjøpmann Marcus Sodemann. Nøyaktige grenser mellom de to gårdene blir fastsatt i 1748.

Samme år solgte Sodemann Stokkan Øvre til skoginspektør Johan Georg Hummel, som igjen i 1754 selger til cancelliråd Henrich Angell. Deretter var rådmann og postmester Mandrup Alstrup eier, og fra 1867 major Paul Peters. denne solgte i 1770 til madame Abel Helena Thode, enke etter sorenskriver Brochmann.

I 1791 ble gården kjøpt av kjøpmann Johan Widerø Thonning. Han kostet på eiendommen mye og oppførte nye hus, og anla en prektig hage. Thonning eide flere sagbruk i Innherred, og drev selv stor trelastforretning i Trondheim. Thonnings enke, Elise født Thode drev gården til hun overlot den til svigersønnen Hilmar Meincke (eide Lade gård), gift med Anna Maria Thonning.

I 1808 ble Stokkan Øvre solgt til major Jacob Motzfeldts arvinger. I 1822 selger disse arvingene til premierløytnant Jens Jakob Seiersted. Blokkmaker Arne Rasmussen overtar i 1830. Deretter Peder P. Bjørnstad og Bjørn Pedersen Teslien i 1831. Fra 1845 var Bjørn Pedersen eier alene. Carl Adolf Brodtkorb ble eier i 1850. I 1895 overtok Fredrik Sand som var gift med Mathilde Barlien. Da han var død solgte enken gården til Andreas N. Røstad i 1912. I 1920 solgte Røstad til Johan O. Hagen. Sønnen Asbjørn Hagen (26.1.11 i Strinda - 17.06.1957) ble i 1936 gift med Margit Bakken (26.1.1894 i Ørland-15.01.1984). Sønnen Bjørn Terje Hagen født 1939.

Øvre Stokkan barnehage har tilhold i lokalene i 2015.

Husmannsplasser under Stokkan Øvre er Koja(se Koya - husmannsplass i Stokkanmarka), Stokkleven Østre (se Stokkleven Østre - husmannsplass i Stokkanmarka ),Stokkleven Vestre - Vasskleven (se Vasskleven - husmannsplass i Stokkanmarka ).

Kulturminnestatus:

Rundhaug, klart markert, svært steinblandet, kvarts og rød marmor. Urørt. Tett bevokst med høyt gress. Haugens opprinnelse ukjent, den blir alm. antatt å kunne være fornminne. Haugens mål: D 6 m, h 0,8 m. Ikke fortidsminne. Trolig rester av gammelt haveanlegg. Gammel herregård. Eieren av gården forteller også at da de for noen år siden grøftet på jordet ca 80 m SV for låvebygningen, traff de på et lag kull, jernslagg og jernbiter ca 70-80 cm under jordskorpa. Grøften som de grov va ca 40 cm bred, men området med kull så ut til å videre på begge sider. Ca 360 m SSØ for husene på gården kom de dessuten over en oppmurt brønn, ca 1 m under jordskorpa.

Foto: Jan Habberstad

Stokkan Øvre er godt synlig når du kommer gangveien over Stokkanbrua fra Universitetet på Dragvoll.

Kilde