WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Amtmann

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Stiftamtmann)
Hopp til navigering Hopp til søk
Amtmannsuniform 1801

En amtmann var den øverste verdslige embetsmann i et amt. Han ledet driften av amtets institusjoner, og var statens tilsynsorgan.

Med formannskapslovene av 1837 ble amtmannens arbeidsområder innsnevret, idet ansvar for helsevesen, offentlig veibygging og vedlikehold av lokale veier ble overlatt til kommunene. Amtmannens ansvar for rettsvesen, politi og formynderordningen ble også begrenset i og med formannskapslovene.

I 1919 ble amtene omgjort til fylker, og den nye tittelen for statens representant ble fylkesmann.


Stiftamtmann

En stiftamtmann hadde som tittelen viser ansvar for et stiftamt, det vil si et hovedamt som hadde flere underliggende amt. Dette tilsvare den gamle ordningen med hovedlen og smålen. Etterhvert som amtene ble delt i stadig mindre enheter ble de gamle stiftamtene splittet opp, og stiftamtmannen var ofte også amtmann i et av amtene. For eksempel var amtmannen i Søndre Bergenhus amt også stiftamtmann med ansvar for det tidligere Bergenhus stiftamt selv om dette ikke lenger eksisterte som et eget område. I andre halvdel av 1800-tallet falt betegnelsene stiftamt og stiftamtmann bort.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen