WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Steinan Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Steinan Nedre. Ukjent årstall. Foto eies av Valborg Stene


Steinan Nedre, gnr 80 bruksnummer 1 og 2, Steinanvegen 66 kom i besittelse av Søren Bygball, og hans svigersønn Johan Mangelsen overtok. I 1757 solgte Mangelsen Steinan Nedre og Steinaunet til stadsfysikus Robertus Stephanus Henrici, og dennes enke solgte i 1786 til stiftamtsskriver Christen Christensen. I 1797 selger Christensen til toll- og konsumkasserer Lauritz Múller.

Neste eier er losoldermann Hans Lauritz Smith. I 1824 ble den ene halvdelen av Steinan Nedre utlagt til hans enke Karen og den andre delen (218c) til hans svigersønn handelsmann Christian Bredahl. I 1830 blir John Olsen eier av Karens Smiths del, og han solgte ut en parsell (218a) til John Larsen Foss. John Olsens gjenværende del fikk løpenummer 218b.

Del 218a ble som nevnt kjøpt av John Larsen Foss. I følge skifte av 1848 blir hans enke Guri Olsdatter innehaver av eiendommen. Hun selger gården i 1861 til Ole Andreassen Paulsen Bratsberg Stene.

Delen 218c, senere gnr 80/3, av Steinan Nedre ble i 1829 solgt til Ole Andersen () fra Haltdalen. I 1834 kjøpte handelshuset Lorck & sønner, men samme måned kjøper Johannes Olsen Stene. I 1846 var gården eid av Ole Estensen, fra 1864 av Johan Mentzen Stene og fra 1884 av dennes sønn Ole Johansen Stene.Se Steinan Nordre.

Steinan Nedre. Ukjent årstall. Foto eies av Valborg Stene

John Olsens eiendom ble i 1847 kjøpt av Einar Pedersen (1811 i Strinda-). Dennes svigersønn Ole Andreas Johnsen Stene (1834 i Strinda-) overtar eiendommen i 1890, og dennes sønn John Gedius Olsen i 1893. Ole Andreas Paulsens enke Randi Olsdatter solgte i 1895 til Hans Petter Fånes. Og Fånes solgte i 1916 til John A. Stene (23.01.1868-05.03.1951) (John Gedius Olsen). Han var gift med Anne Fånes (04.06.1887-27.01.1965). De 2 brukene var fra 1916 atter samlet, gnr 80/2. Sønnen Einar Stene (6.3.1918 i Strinda-30.01.1996) ble i 1951 gift med Valborg Bernice Hveding (26.12.1930). Barn Anny (1952-)

Steinan nedre. Bildet tatt vinteren 2009 Foto: Jan Habberstad


Foto: Habberstad

Kart over de 3 Steinangårdene

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon