WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Stavne

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Koordinater: 63°24′43.632″ N 10°22′57.032″ Ø
Trykk på koordinatene og du får kart, flyfoto etc. for dette stedet.

Utsikt mot Stavne. Foto: Jan Habberstad 2014
Stavne er avledet av stafn eller stavn, somi dette tilfelle sikter til den odden som her dannes ved en buktning av Nidelva, idet man har sammenliknet denne framspringende odden med en båtstavn.

Navnet skrives i 1573 Stamen, i 1590 Staffne, senere Stafnne og Stafne.

Fra først av har det vel vært bare en gård av dette navn. Første gang den finnes nevnt er i 1573 , idet kong Fredrich den annen det nevnte år ved kgl. brev gir tillatelse til at arvingene efter magister Henrich Nilssøn fikk beholde den jord som Henrich Nilssøn hadde latt oprydde og innhegne og ”beliggende hos Stamen på Strinden udi Lade prestegjeld” . Han hadde fått tillatelse til å rydde og bortbyksle denne jord av lensherren Kristopher Huitfeldt.

Denne Henrich Nilssøn var en uekte sønn av ridderen Nils Henrichsen Gyldenløwe til Østråt (fru Ingers mann). Som født utenfor ekteskap måtte han få særskilt pavelig tillatelse til å bli viet til prest. Den fikk han og blev så sogneprest til lnderøen, men bodde i Trondhjem, iallfall i den senere del av sitt liv, og inntok en fremskutt stilling innen domkapitlet. Han døde i 1567.

Det var hans svigersønn, magister Hans Sigvardssønn, som i 1573 fikk utstedt nevnte kgl. bevilling at den ryddede jord på Stavne skuld tilhøre Henrich Nilssøns arvinger, men på betingelse av at de skulde svare til kongen leding og andre avgifter ligsom andre jordegne bønder sammesteds.

Nevnte magister Hans Sigvardssønn blev sogneprest til lnderøen efter sin svigerfar, og senere sogneprest til Domkirken.

I 1661 er Stavne delt i 2 gårder, hvorav den ene senere føres under navnet Stavne Øvre , gnr 95/1, og den andre under navnet Stavne Nedre (Cicilienborg).

Som brukere på disse 2 gårdene nevnes fra 1611- 1620 Haldor på den ene og Olluff på den andre.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.