WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Stav Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Stav Nedre i 1952
Stav Nedre , gnr 53/1 i tidl. Leinstrand kommune.

Heimdal historielag forteller:

Et mønsterbruk på Leinstrand. Husene, tunet, hagen og den nære innmarka på Stav nedre, gnr. 53, bnr. 1, tar seg godt ut når flyet passerer over gården i lav høyde 8. juli 1952. Her holdt eieren Amund Ole Stav orden på 250 dekar jord. Av dette var nesten alt, 220 dekar, dyrket mark. Utmark var det ikke mye av for en gård her nede på flateste Leinstrand. Hovedbygningen var bygd omkring 1850 og var ei tradisjonell trønderlån i tømmer, med 11 rom, kjøkken og kjeller. Låven var bygd i 1918, mens fjøs og stall var satt opp vinkel i 1926. Stabburet for enden av låna og sommerstua som lukket tunet mot øst, var begge bygninger fra 1800- tallet. 14 kyr sto på båsen på Stav nedre, og gården hadde ellers av husdyr, 8 kalver, 2 hester, 10 høns, 2 griser og 4 sauer.

Stav nedre er beskrevet i bygdeboka bind 1 fra side 410.

Ole Evensen Stav fikk gården i 1851 etter Even Olsen og Gunhild Hansdatter Storler. Sønnen John Olsen Stav overtok gården etter foreldrene. Deretter kom Amund Olsen Vanvik hit.

Kilder

  • Erling Lauglo. Leinstrand - et lite stykke Norge bind I og II
  • I lufta over Heimdal. Heimdal historielags skrifter nr 5. Utgitt 2001