WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


St. Olavs hospital

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra St. Olavs Hospital)
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Postkort lånt fra Aud Karin Bjelland Løvfall
Trondhjem sykehus 1925.
Foto fra adressa.no
St. Olavs hospital 2016.
Foto fra adressa.no

St. Olavs hospital (tidligere Regionsykehuset i Trondheim) er et av Norges største helseforetak og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Det meste av virksomheten er samlet på Øya i Trondheim hvor et av Nord-Europas mest moderne sykehus nå er under bygging. St. Olavs Hospital eies formelt sett av Helse Midt-Norge, som igjen eies av staten.

I tillegg til virksomheten på Øya, består St. Olavs hospital av sykehusene på Røros og Orkdal, Hjerteklinikken St. Elisabeth, Munkvoll rehabiliteringssenter, tre psykiatriske sykehus (Østmarka, Brøset og Haukåsen), tre distriktspsykiatriske sentre (Orkdal DPS, Leistad og Tiller), Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Psykiatrisk ungdomsteam, Habiliteringstjenesten for voksne – og en rekke psykiatriske poliklinikker.

Hospitalet innehar også mange nasjonale høyspesialiserte funksjoner.


Historie:

1902: Nye Trondhjem sykehus står ferdig på Øya, i alt sju bygninger. Pris: 701.100 kroner, en overskridelse på knapt 28 prosent av de stipulerte byggekostnadene. 18. juni blir den første pasienten innskrevet. I løpet av den første driftsdagen blir totalt 92 personer skrevet inn.
1905: Sykehuset skaffer røntgenutstyr.
1925: Sykehuset kan huse 350 pasienter, med epidemi-, difteri- og tuberkulose-avdelingene.
1928: Kjøkkenavdelingen står ferdig i nytt bygg.
1930: Vaskeriavdelingen er ferdig.
1948: Sør-Trøndelag fylkeskommune øker eierandelen i sykehuset fra en tredel til 50 prosent.
1950: Sykehuset skifter navn til Sentralsykehuset i Trondheim.
1959: Første byggetrinn av sentralblokka (seks etasjer) tas i bruk på høsten. Den inneholder blant annet ti sengeposter á 30 senger.
1964: Fylket overtar eierskap av sykehuset fra kommunen
1972: Sentralblokka er ferdig utbygd med fire nye etasjer.
1974: Sykehuset får status som regionsykehus og navnet blir Regionsykehuset i Trondheim - RiT.
1975: Sykehuset blir universitetsklinikk, og den kliniske undervisningen starter ved medisinstudiet. Den prekliniske undervisningen foregår ved Universitetet i Bergen. Den nybygde Barneklinikken åpnes. 1980: 43 leger blir uteksaminert, foreløpig i samarbeid med Universitetet i Bergen.
1987: Kreftavdelingen flytter inn i nytt bygg, som sluttstein i en 30 år lang prosess for nye avdelinger og laboratorier.
2002: 1. januar overtar staten Regionsykehuset i Trondheim fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og sykehuset skifter navn til St. Olavs Hospital, etter Olav den Hellige som ble begravet i byen i 1030. 28. mai går Stortinget enstemmig inn for å bygge det nye universitetssykehuset på Øya.
2005: Pasienthotellet, Nevro Øst og Laboratoriesenteret tas i bruk.
2006: Kvinne-barn-senteret og Nevro-senteret tas i bruk. Barneklinikken fra 1975 rives for å få plass til neste byggetrinn.

Se også

Kilde

  • 1. Wikipedia

Eksterne lenker