WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Spareskillingsbanken

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Spareskillingsbanken, Søndre gate 16
Spareskillingsbanken 1953. Foto: Schrøder
Søndre gate 16 i 2016. Foto: Jan Habberstad

Spareskillingsbanken ble opprettet 1. desember 1853 som Trondhjems Arbeiderforenings Spareskillingsbank, etter initiativ fra presten Peter Christian Tyrholm Holtermann.

I det første valg på styre i banken ble følgende valgt:

Kjøpmann Hans Jenssen var formann i styret 1869-1875, deretter ble Kjøpmann Herman Matzow styreformann. Kjøpmann Jacob Larsen ble styreformann i 1877, konsul Carl B. Meisterlin i perioden 1878-1882. Kontorsjef C. Nielsen var formann i styret 1883, kjøpmann Julius Tharum 1884-88 og 1889 til 1895. Deretter kom borgermester Olaf Strøm Løchen fra 1896 til 1898, og kjøpmann Knud Aas fra 1899 til 1906. Bankdirektør Kristian Bryn var formann i styret 1906 - 1911. Arsenalforvalter L.Hofstad ble formann 1911-1914 og i 1933. Skattedirektør Per Lund var formann i styret 1915-1932. førstefullmektig Edvard Knutzen var formann i styret 1933-1935 og 1948-1949. Lagmann Christian Blom var styreformann 1936-1947. Disponent O. Tilseth var formann i styret 1949-1951, fabrikkeier Christian Schrøder i 1951. Kjøpmann Arne Rønning var formann i styret fra 1952.

Som formenn i Forstanderskapet fungerte stiftsprost Christian Petersen fra 1856-1862, prost Aage Schavland 1863-1868, kriminaldommer Hartvig Dahl fra 1869-1871 og 1884. Apoteker Fredrik Christian Sophus Skaarup var formann 1872-76, assessor Johan Bergh 1876-1883. Fra 1885 til 1887 var konsul W. Haurowitz formann, deretter apoteker Johan Christopher Brun fra 1888 til 1889. Bankdirektør Karl Gether Bomhoff var formann i Forstanderskapet 1890-92, kjøpmann Edv. Dahl fra 1893 til 1895, deretter bokholder Fritz Sand fra 1896. Bankdirektør Andreas Berg ble formann i forstanderskapet 1910-11, konsul Hans Jørginus Hansen i 1912. Overlærer Olav Henmo var formann i forstanderskapet 1913-38. Forstander B. M. Tvete var formann i forstanderskapet 1938-1942. Deretter var overlege Nils Victor Swensson formann i forstanderskapet fra 1943.

Stilling som administrerende direktør i Spareskillingsbanken ble opprettet i 1915. Den første direktør var Ludvig Margido Lund, som overtok stillingen 1. mai 1916. Fra februar 1925 ble Alf Schjetne bankens administrerende direktør. Han gikk i 1938 over i stilling som banksjef i Strindens Sparebank. det ble Ivar Sollie som overtok stillingen som adm. direktør fra 1. januar 1938. Han gikk over til stilling som adm. dir i Trondhjems Sparebank fra 17. april 1950. Ny direktør ble så Olav Karlgaard som begynte 10. mars 1950.


Banken skiftet navn til Spareskillingsbanken i 1932. Banken måtte opphøre i 1989 og ble deretter kjøpt opp av Sparebanken Midt-Norge. Banken holdt til handelsmann Ernst A. Tønseths gård i Prinsens gate 32 før den i 1856 flyttet til Strandgaten 2. I 1881 flyttet banken til Arbeiderforeningens bygning i Kongens gate, hvor den ble til 1919. Da flyttet banken til Søndre gate 18. Naboeiendommen Søndre gate 16 ble kjøpt inn i 1934 og nytt bygg ble reist her i 1960, arkitekt var Ingemund Dale.

Selbu sparebank har tilhold i bygget i 2016.

Kilde

  • 1. Terje Bratberg. Trondheim i endring
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Spareskillingsbanken 1853-1953
  • 4. Nidaros, fredag 30. desember 1960