WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sovjetiske krigsfanger i Norge

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

I følge tyske kilder fra 1945 var det 75495 krigsfanger i Norge, derv 27022 i Stalagene med underleire. Tallet omfattet ikke krigsfangene fordelt på de ulike arbeidsbataljonene. Av disse tilhørte 6188 krigsfanger Luftwaffe og 801 Kriegsmarine. Om lag 640 sovjetiske fanger var underlagt Kriegsmarine i Trondheim først i april 1945

De tyske hovedleirene for krigsfanger i Norge, stalagene,var under kontroll av Wehrmacht. De hadde et eget nummer.I 1943 var vaktforholdet 1:15. Tilsvarende disponerte Organisation Todt over arbeidsbataljonene, og hadde ansvaret for fangenes arbeidsinnsats. Organisasjon Todt sine leirer ble kalt OT-leire og disse var en del av Stalag, og leirene ble benevnt Zweiglager.

Jørstadmoen i Lillehammer var Stalag 303, og ble på forsommeren 1942 satt i stand for å ta i mot sovjetiske krigsfanger fra Østfronten. Fra høsten 1942 var 65-70000 krigsfanger innom Jørstadmoen før de ble sendt videre til andre leirer i landet.

Stalag 380 fungerte som hovedleir for Midt-Norge og bestod av leire i Oppdal og i Drevja. Underleire var plassert i Trøndelag, Møre- og Romsdal og i Nordland. Ved frigjøringen utgjorde i alt 76 underleire i Stalag 380[1] og [2]. Det totale antall krigsfanger var på samme tidspunkt 6840, hvorav 2478 mann i tysk tjeneste.

Stalag 330 lå ved Saga i Alta. Denne hadde 121 underleire og hadde ved frigjøringen 11588 mann.

Rett etter angrepet på Sovjetunionen etablerte tyskerne den fjerde av hovedleirene for sovjetiske krigsfanger, Stalag 322 i Kirkenes i juni 1941.

Fra høsten 1944 fikk Reichsfürer SS Heinrich Himmler ansvaret for forvaringen av samtlige krigsfanger. I Norge var det SS-Obergruppenführer og General der Polizei Wilhelm Rediess som fikk ansvaret.

I Trondheim sone var det over 13000 tidligere sovjetiske krigsfanger ved krigens slutt, med 53 leire fra Smalåsen i Nord til Dombås i sør. De tidligere krigsfangene ble transportert fra disse leirene med skip, jernbane og lastebiler til gjennomgangsleire ved Nypan og Melhus hvor de fikk klær og medisinsk behandling.

Flyktnings- og fangedirektoratet ved Repatrieringskontoret førte lister over krigsfanger som skulle sendes hjem. Oversikten viser at 84312 sovjetiske krigsfanger (flere østeuropeiske nasjonaliteter inngår i tallet) ble repatriert innen 26.oktober 1945. 12 krigsfanger arbeidet i tillegg for den sovjetike repatrieringskommisjon.


Kilde

  • 1. Marianne Neerland Solem. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45.

Eksterne lenker