WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sorenskriver

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Sorenskriver er en dommer som også er leder av tingretten. Sorenskriveren er offentlig embetsmann.

Sorenskriverembetet har lang historisk tradisjon i Norge, helt tilbake til 31. juli 1591, da sorenskriverordningen ble introdusert i bygdetingene. Sorenskriververvet er fra 1634 et dommerverv. Kong Christian Vs norske lov av 1687 gjorde at sorenskriverne ble enedommere i fleste rettssaker.

Ordet sorenskriver er en avledning fra formuleringen "svoren skriver". Opprinnelig var ikke sorenskriveren en dommer, men en person som assisterte ved utformingen av domsbrevene, og skrev disse ned.


Kilde


Se også