WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sommerseter

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Sommerseter 2015. Foto: Jan Habberstad
Sommerseter 2015. Foto: Jan Habberstad
Sommerseter 2015. Foto: Jan Habberstad

Sommerseter i Bymarka , gnr 434, arvefesteplass i Bymarka, ligger mellom Baklidammen og Theisendammen.

Plassen kan ha vært ryddet i førkristen tid, da det er funnet et sverd fra vikingetiden her. Sommerseter ble gjenryddet av Henrik baker ca 1720, og kalles etter ham for Bakerseteren. deretter skal en von der Lippe ha brukt stedet, og hetter han presten Hans Nimb. Hans efterfølger ble kommersråd Hammond, som ble etterfylgt av sin enke Sofie Hammond. Kjøpmann Ole Aarø overtok deretter arvefestet. Han forbedret jordveien og oppførte nye prektige bygninger. I 1741 kjøpte kanselliråd Jens H. Sommer stedet for 625 riksdaler. Han fortsatte opprustingen av Sommerseter som nå ble navnet. Ved hans død ble enken gift med hører ved Trondheim katedralskole Simon Lorentz Thaysen, som også overtok Sommerseter. Ved Thaysens død i 1798 ble kjøpmann Otto Beyer d.y. innehaver av Sommerseter. I 1810 overtok kjøpmann Andreas Erlandsen, som fra 1804 også eide Schøningsdal. I 1822 kjøpte Thore O.Møkkelgaard Sommerseter, som han i 1829 solgte til Eilert Gunnerius Riiber. fra 1841 var Tørris Knudsen eier, og fra 1844 Olaus Johnsen Risan. I 1848 ble stedet overtatt av eieren av Ilsviken, kemner H.N.Ellefsen. Trondheim kommune kjøpte arvefestet i 1889. Eiendommen var da på 270 da.

Trondheim kommune har fra 1945 leid ut 224 da av Sommerseter til Trondheim golfklubb som driver Golfbanen på Sommerseter.

Sommerseter er et sammenbygd anlegg med hovedbygningen i øst. Denne er en vinkelbygning med toetasjers hovedfløy oppført kort etter 1800, og en enetasjers sidefløy fra 1700-tallet.

Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon


Kart

Kart over Ilavassdraget