WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Soluret og døgnets inndeling

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Den norrøne inndeling delte døgnet inn i 8 økter der øktene var bestemt ut fra solens stilling på himmelen, referert til solens projeksjon loddrett ned mot horisonten (solens asimut). I norrøn tid la man til grunn en 4-, 8-, eller 16-deling av horisontsirkelen der hovedretningene var nord, syd, øst og vest.

Øktene blir da ut fra solens stilling (faktisk eller tenkt) over / under horisonten. I parantes solens stilling midt i økten:

De norrøne øktene


Soluret som ble funnet ved Kråkvåg var et horisontalur, og en skyggekaster viste øktene på en horisontal bergflate. En antar at dette soluret ble laget omkring 1720. Når solen skinner mot senteret, vil skyggekasteren vise himmelretningen:


Rekonstruksjon av soluret ved Kråkvåg uthavn

Soluret nedenfor er fra ca 1250 på Giske kapell. Dette var et vertikalur. Soluret viser 3 gamle norske økter.

Vertikalt solur på sydveggen av Giske kapell


Kilde

  • 1. Johan Anton Wikander. Årbok for Fosen 2005.