WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Smedstuen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Smedstuen 1890
Smedstuen. Smien på Lysholmsminde ble holdt tilbake av konsul Olaus Lysholm, som bygde landstedet Smedstuen der. Eiendommen tilhørte fra 1898 grosserer Wilhelm Thams som bodde der med kone, fire barn og en brordatter. Betjeningen besto av guvernante, tjenestedreng, tre tjenestepiker, vaskepike, gartner og gartnerdreng.

Wilhelm Thams d.y. (1864 – 1925) fikk sin utdannelse i Sveits i det merkantile. Var leder i firmaet M. Thams & Co. i Trondheim. Fra 1890 (26 år gammel) var han med i Strandheim Brugs ledelse. Bodde i den senere tiden på Fjellheim i Meldal.

Smedstuen var i 1889 levert fra M. Thams & Co. Arkitekt: Eugene Sissenére.

Eiendommen ble i 1912 solgt til ingeniør Yngvar Knudtzon og ble i 1950 slått sammen med eiendommen Fabrikken, Sommerlyst og Berget. Hovedbygningen ble ødelagt av brann i 1958 og eiendommen ble deretter utstykket til boligtomter.

Bilde av Smedstuen fra 1900

Dette bildet er tatt sommeren 1900 på Wilhelm Thams yngste sønn Wilhelms (Billy) dåpsdag.
I blomsterbedet til venstre står det SALVE - "Vær hilset" på latin. Kilde: Elsa Reiersen: Fenomenet Thams.


Kart over Lade som viser Smedstuen

Kartet viser beliggenheten av Smedstuen på Lade.

Smedstuen 2009. Foto: Jan Habberstad

I 2009 går Ladestien gjennom Smedstuen. Rester av det gamle gårdsanlegget vises ennå.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.
  • 3. Trondheim Byleksikon

Se også

Gartneribygningen på Smedstua