WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Slaget på Strindfjorden 1199

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Henr. Mathisen: Rids over slaget paa Strindsjøen
Tegning fra Henrik Mathiesen: Trondhjem i borgerkrigene. Utgitt i 1902
Henr. Mathisen: Slaget paa Strindsjøen
Tegning fra Henrik Mathiesen: Trondhjem i borgerkrigene. Utgitt i 1902

Kong Sverre Sigurdsson (1153-1202)[1] ble tatt til konge på Øreting i 1177. Han kom fra Færøyene og påstod at han var sønn av Sigurd Munn. Det var i år 1179 at han med sine birkebeinere [2] vant over Erling jarl - Erling Skakke i slaget på Kalvskinnet.

Senere vant han i 1184 mot Magnus Erlingsson [3](sønn av Erling Skakke) i sjøslaget ved Fimreite i Sogn. Fra da av hadde kong Sverre stort sett makten i Norge. Men i 1196 reiste Oslobispen Nikolas Arneson[4] den flokken som ble kalt baglerne[5], "Bispestav-flokken". Kong Sverre var da lyst i bann av paven og erkebiskopen.

Sverre holdt til på Sverresborg vinteren 1198-1199. Nye skip ble utrustet, og tidlig i 1199 vant kong Sverre over biskop Nikolas utenfor Nidaros. Så opprant 18. juni 1199 da kong Sverre var klar til kamp. Han stevnet ut Nidelva og tok kursen mot Frosta, for meldingene gikk ut på at baglerne skulle ligge ved Hynne på Frostalandet. Da Sverre med birkebeinerne kom mot dem, trakk de seg ut på nordsiden av Tautra og utover fjorden.

Utenfor Amborneset[6] i Leksvik tok slaget om Strindfjorden til utpå dagen. Slaget på Strindsjøen kalles det i sagaen. Det ble hardt og langvarig, kanskje det hardeste slag utkjempet på Strindfjorden. Fem skip sank og flere skip ble tatt av kong Sverres hær, biskop Nikolas og flere av baglerne kom seg unna.

Amborneset i leksvik. Foto: Jan Habberstad

Her ligger Amborneset. Bildet tatt mot øst viser Frosta i bakgrunnen.

Foto: Jan Habberstad

Monumentet på Amborneset over kong Sverres siste sjøslag ble reist av vikingklubben Saga Viking i 2005

Kilde

  • 1. Jørn Sandnes. Kong Sverre og slaget på Strindfjorden i 1199. Fra boka Trondheim havn i 1000 år.
  • 2. Wikipedia
  • 3. Lokal minneplate