WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Skovgård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Skovgård ca 1960
Skovgård ca 1950

Skovgård, gnr. 17/2, Strinda, sør for Grilstad, mellom Tungen og Presthus. Skovgård ble fradelt Grilstad 1854 og solgt til brødrene Hans Nicolai Hørløck og Carl Hørlock.

Eiendommen fulgte slekten Hørløck til 1919, da J. Krogstad overtok Skovgård. Sønnen Harald Krogstad (24.1.1913 på Frosta- 23.12.1983) overtok. Gift med Elsa Synnøve Wang (28.5.1913 i Trondheim-1.11.1989). Barn: Solveig Krogstad (8.2.1921-), Arne Krogstad (16.12.1932- 30.6.2000 ), Erling Hermann Krogstad (2.11.1935-), Inger Marie Krogstad (8.11.1947-), Eli Krogstad (16.3.1952-).

Skovgård ble utparsellert til boligtomter etter den annen verdenskrig, og bebyggelsen er revet. Skovgård hadde 1866 et areal på 200 daa, og 1956 var arealet 110 daa. Til gården hørte husmannsplassen Damplassen.

Hovedbygning var oppført i modifisert sveitserstil, med lang veranda, saltak og arker. Fjøs og stall var oppført i 1912, verksted 1927.

Se også


Kilde

  • 1. Norges bebyggelse
  • 2. Trondheim Byleksikon 1996
  • 3. Universitetsbiblioteket