WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Skoleloven av 1860

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Svakheten med skoleloven fra 1827 var blant annet at den ga for lite almendannende lærdom. 16. mai 1860 kom lov om almueskolevesenet på landet.

En ny lesebok ble utarbeidet "lesebok for folkeskolen og folkehjemmet". Artikler her skulle gi informasjon om geografi, historie og naturfag. Videre skulle det undervises i rekning, skriving og sang. Dessuten kunne skolekommisjonen sette i gang håndgjerningsskole for jenter, dersom kommunestyrelsen var enig. På samme måte var det med gymnastikk.

Det ble brudd med omgangsskolen. Hver bygd skulle deles inn i skolekretser, og dersom en skolekrets hadde minst 30 elever skulle denne kretsen ha fast skole.

Skoleplikten varte fra 8-års alderen til konfirmasjonen. Skoletida var 12 uker i året.

I skolekommisjonene for Lade og Bratsberg var soknepresten selvskreven formann. Av de kommunalt valgte medlemmene var Christian Wangberg, Carl Hørlock, Harald Krohg og Anton Getz lengst funksjonstid. den første lærerrepresentanten i Lade var Simen Sæther. Etter han kom Jacob Moxnes, Anton Nicolai Nicolaisen og Jon Evensen.

Det ble bygget skole på Steinaunet slik at skolene på Stubban og Stendahl kunne legges ned. Byåsen skole ble bygd på grunnen til Selsbakk Nordre.

Ny skole på Jonsvatnet, Solbakken skole ble bygget på Flaten som var eid av bankdirektør Einar Gram. Den gamle hovedbygningen på Tungen Nedre ble revet og flyttet dit.

Nytt skoledistrikt ble opprettet i 1873 for Berg skole. Den holdt til i leide lokaler på Berg Søndre (Betseme).

Skolekretsene for Berg og Bones skole ble slått sammen og Åsvang skole ble opprettet 10. januar 1881. da ble Steinaunet skole lagt ned. Nidarvoll skole ble satt opp på parsellen Vold av Sluppen gård i 1884 og het Volden skole det førsate året. Skolebygningen kom fra Leren kromfabrikk.

Det ble også bygget skole i Bratsberg, "Solstua", på Eklesbakken Nedre under Ekle Øvre.

På Ranheim ble det ikke bygd noe skolehus. Skolen som hadde holdt til hos Bersvein Ranem, flyttet i 1873 til lærer Nicolaisens hus.

Nicolaisens hus


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker