WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Skogen i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Det marine leirjordsområdet ble tidlig dyrket, og henviser skogsområdene til berg-og grunnlendt jord over den marine grense.

Skogarealet i Strinda ved skogbrukstellinga 1919-21 viste et produktivt barskogsareal på 60.000 dekar, og 5.800 dekar lauvskog. Hele 46.252 dekar skog tilhørte innenbygdsboende. Naturlig nok lå de største skogeiendommene langs Jonsvatnet og i Bratsberg.

I 1939 ble Malvik og Strinda ett oppsynsdistrikt med felles skogoppsynsmann.

I Vikelva ble det bygget en oppgangssag ved Sagplassen nedenfor dammen i Jonsvatnet. Senere bygde Lauritz Jenssen sagbruk lenger nede i elva.

I Sagelva som kommer fra Hestsjøen og løper inn i Jonsvatnet mellom Øvre Gjervan og Haukås stod det i gammel tid en sag. I Spilderbekken som kommer fra Jovatnet og Spildertjønna var det inntil 1914 sagbruk ved Hammer gård.

I Øvre Leirfoss bygde Leira gods en vass-sag som var i bruk i lenger tid.

Først omkring 1900 ble det i Leirelvvassdraget satt opp en sag ved Trudvang, like nedenfor Leirsjødammen. Senere bygde gårdbruker Valsø på Sørem en sag like nedenfor denne.


Kilde

  • 1. Fylkesskogmester Ofigsbø. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker