WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Skjetlein Vestre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Skjetlein Vestre i 1952.
Skjetlein Vestre , gnr 20/1 i tidl. Leinstrand kommune.
Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Heimdal historielag forteller:

Skjetlein vestre ble kjøpt opp av Søndre Trondhjems Amt for 70 000 kroner i 1900, og samme år ble det opprettet jordbruksskole på gården. Siden ble gården utvidet med kjøp av en del tilleggsjord og skogeiendom, bl.a. en større skogteig i Klæbu. I begynnelsen av 1950-åra, da dette bildet er tatt, hadde Skjetlein vestre ca. 550 mål dyrkamark. Etter 50 år var også bygningsmassen betydelig på jordbruksskolen, som gjennom mange år ikke minst hadde fatt god rekruttering fra Leinstrand og de nærmeste bygdene. Hovedbygningen i bakgrunnen, internat og lærerbolig var bygd i 1902-03, en ny lærerbolig i 1912 og et nytt internat i 1919. Fjøs, stall og låve var satt opp i 1910. Etter 2. verdenskrig var bl.a. en ny lærerbolig reist i 1948 og en styrerbolig i 1950. I 50-årene var det normale elevtallet 120, mens antall lærere var 12 og øvrige ansatte ca. 20.

Skjetlein vestre er beskrevet i Leinstrand bygdebok bind I fra side 267. Skjetlein Østre og Skjetlein vestre var en gård fram til 1590 og hørte til erkebispestolen i Nidaros. 1846 ble det slutt på leiledningstiden da Jørgen Andersen kjøpte gården for 3051 spesiedaler på Kongelig skjøte. Datteren Ane overtok gården, hun var gift med lensmann og stortingsmann Ole Evensen Stav på Busklein. Deres datter Kari ble senere gift med Lornts Wanvik fra Sundet. Etter at Ane giftet seg på nytt, tok Lornts Wanvik over i 1890 og hadde gården i 10 år. da ble gården solgt til Søndre Trondhjems Amt og ble landbruksskole.

Kilder