WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Skipsmodelltanken

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Skipsmodelltanken
Foto: Wikipedia Commons

Skipsmodelltanken, Paul Fjermstads veg 59/0tto Nielsens veg 10, opprettet av NTH i 1939 på initiativ av professor Hans Ramm Mørch.

Tanken er et overbygd ferskvannsbasseng, hvor det foretas forsøk med modeller av skip og andre havgående fartøyer, som f.eks. oljeboringsplattformer. Også andre hydrodynamiske problemer forsøkes løst ved forskning i tanken.

Skipsmodelltanken ble i 1972 overført til Norsk skipsforskningsinstitutt, og den ble 1985 underlagt SINTEFs datterbedrift MARINTEK.

Viktige årstall i Skipsmodelltankens historie

 • 1913 - Lansering av initiativ om bygging av en norsk skipsmodelltank
 • 1939 - Offisiell åpning av Skipsmodelltanken i Trondheim (1. september 1939)
 • 1951 - Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI) ble etablert i Trondheim
 • 1952 - Det regionale SFI-kontoret ble åpnet i Oslo
 • 1967 - Innvielse av Kavitasjonslaboratoriet
 • 1972 - Sammenslåing av Skipsmodelltanken og SFI under det nye navnet Norges Skipsforskningsinstitutt (NSFI)
 • 1977 - NSFI flytter til det nye Marinteknisk Senter på Tyholt i Trondheim
 • 1979 - Skipsmodelltanken forlenges med 85 meter våren 1979; den nye totale lengden er 260 meter
 • 1981 - Havlaboratoriet ble fullført høsten 1981
 • 1984 - Navneendring 6. desember til Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), som blir et selskap i SINTEF-gruppen.
 • 1998 - MARINTEK etablerer et datterselskap i Houston, Texas, USA - MARINTEK (USA), Inc.
 • 2007 - MARINTEK etablerer et datterselskap i Rio de Janeiro, Brasil - MARINTEK do Brasil Ltda.
 • 2023 - Store deler av Marinreknisk Senter ble revet. Nutt havteknologisenter skal bygges av Statsbygg slik at SINTEF og NTNU kan drive havteknologisk utdanning og forskning

Litteratur

 • Sverre M. Nyrønning: Det er TANKEN som teller

Kilde

 • Trondheim byleksikon
 • Sverre M. Nyrønning: Det er TANKEN som teller
 • Gjert Wilhelmsen. Et hav av muligheter
 • sintef.no/marintek