WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Skipakrok

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kart over Nidaros 1893
Kart over Nidaros. Henrik Mathiesen 1893
Skipakrok er en tidligere havn i Nidelva ved Kjøpmannsgata. Havna var antakelig noe sør for Dronningens gates allmenning og Bilhuset Ola Brun.

Skipakrok var lenge den beste havna i dette området i sagatiden. Her lå havnen som ble brukt ved Øreting, og her fantes den første havn for Kaupangen i Nidaros. Magnus Lagabøters bylov av 1276 nevner Kroken.

På Henrik Mathiesens kart fra 1893 er Skipakrok trolig plassert noe for langt nord. Se ellers kart side 17 i Trondheim byleksikon, 2. utgave.

Se også

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Det gamle Trondhjem. Alb. Cammermeyers forlag. Kristiania 1897
  • 2. Trondheim byleksikon