WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Skålhaugen-gravhauger

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kartutsnitt Bruråksmarka med kulturminner
Fil:Navn
Bilde mangler foreløpig

Lokalitetsnavn: Skålhaugen-gravhauger
Stedsangivelse:

Skålhaugen ved Digre gård

Beskrivelse:

Gravhauger på østre side av Skålhaugen. Askeladden ID:45904: Feltet består av minst 9 rundhauger, 1 langhaug og 1 bautastein. De største, tydeligst markerte, minst steinrike haugene ligger langs dragets rygg. Bautasteinen står på den S-haugen på dragets høyeste punkt. Den har form som en flat, helleformet bruddstein, orientert NV-SØ, h 2,5 m største br 0,75 m, største tykkelse 0,35 m. Den største haugen markerer dragets N-spiss. I V-kanten av denne ligger en lav, flat nærmest elipseformet haug. Mellom disse ytterpunktene ligger så kant i kant tre mindre hauger. Alle haugene på draget har små forsenkninger i entrum. Mål: D 7-20 m, h 0,3-1,8 m. Langhaugen L 5 m, br 3 m, h 0,3 m. På sletten ligger minst 4 sikre rundhauger + flere usikre strerkt steinblandede forhøyninger. Haugene synes å være bygd rundt større jordfaste stein - store steinblokker stikker frem av torvlaget - haugene her er sterkt steinblandede. Hele sletten for øvrig full av spredte steinblokker og steinansamlinger. Grunnfjellet stikker frem i dagen. Det er derfor vanskelig å skille ut hva som kan være gravhauger, dette så meget mer som det har foregått en rasering av haugene her, og fyllmasse ofte er spredt vidt utover. Mål: D 5-12 m, h 0,35 -1,1 m.

Personer:

Gårdsnummer/bruksnummer: På grunnen til gnr
Størrelse-utstrekning:
ID-nr i Access database: 190
Kartplassering:Nr 49 på kartet Bratsberg Øst 1:10.000
Koordinat Ø:
Koordinat N:
Høyde over havet:
Kulturminnetype:Gravhauger
Status: Sikker
Registrert dato: 13.12.2002
Registrert av: Jan Olav Stokke
Tilvist av:
Anslått datering: Jernalder
Litteratur:
Historielag: Nardo og Bratsberg
Historielagskode: 1601-3 NBHL

Se også