WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sjetnan Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjetnan Øvre ved Tiller kirke 1952
Sjetnan Øvre ved Tiller kirke 1964
Arealbruk ved Sjetnan Øvre ved Tiller kirke 2018

Sjetnan Øvre gnr 57/1 (nå 323/1)

Heimdal historielag forteller:

På bildet øverst vises Tiller kirke og to av brukene på Sjetnan øvre. Teien, bnr. 6, ligger nærmest og hovedbruket, bnr. 1, til høyre for kirka. Det var eieren av det nedre bruket, Arnt Adskim, som begynte å ta ut grus i 30-årene, og uttaket fortsatte etter krigen. I 1945 satte også eieren av hovedbruket, Karl Skjetne i gang med grusuttak, og her oppe ved kirka var det nok å ta. De store grusavsetningene fra isens møte med sjøen gjennom istida la grunnlag for en betydelig næring i tillegg til jordbruket. I 1952 var det ennå mye igjen av innmarka på brukene nord for kirka, men etter hvert skulle grustakene ete seg mer og mer inn over jordene, mens gårdsdriften ble av mer underordnet betydning, med nedleggelse av husdyrdriften på 60-tallet. På 80-tallet ble de siste husene på Teien revet, mens hovedbruket mistet sin funksjon som tradisjonelt gårdsbruk.


I bygdebok for Tiller finnes gårdsbeskrivelsen for Sjetnan Øvre fra side 492

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • I lufta over Heimdal. Heimdal historielags skrifter nr 5. Utgitt 2001