WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Sivert Olaus Flatjord

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Gårdstunet på Berg prestegård 1933
Forpakter av Berg prestegård Sivert Olaus Flatjord (7.2.1880 i Jølster - august 1954 i Strinda) var sønn av Talleiv Talleivsen Flatjord (1836-) og Johanne Andersdatter (1836-).

Gift med Martha Andrea Vete Bergsbak (20.12.1885 i Jølster- 9.3.1925 i Strinda), datter av

Barn: Johanna (5.3.1908 i Strinda- 8.3.1979 sst), Dagny (9.9.1909 i Strinda-), Tordis Skare (9.11.1913 i Strinda -), Margit (1.6.1917 i Strinda-),Petra (23.6.1919 i Strinda - 1924).

Gift 2. 16.januar 1931 med Kristine Veiteberg (11.9.1874 i Jølster- 1958 i Strinda)

Sivert Flatjord var forpakter på Berg prestegård fra 1. mai 1907 mens Søren Hagerup Swensen var sogneprest i Strinda 1906-1911. Det var Strinda kommune som hadde ansvar for vedlikehold av bygningene som var i dårlig forfatning. Sommeren 1908 ble det skiftet tak på alle bygningene. Under dette arbeid ble forpakterens høybeholdning skadet av fukt og spiker i høyet, og forpakteren krevde skriftlig erstatning på kr 1.075.

Familien bodde senere på Utsikten 14/7 under Brøset.

Kilder