WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sivert Christensen Strøm

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sivert Christensen Strøm
Borgermester i Trondhjem Sivert Christensen Strøm (9.8.1819 på Strømmen i Øiestad -13.11.1902) var sønn av skipskaptein Christen Strøm (1795-10.5.1884) og Anne Bentsen.

Gift 1. 1846 i Christiania med Albertine Margrethe Christiane Riis, født 15. mars 1823, i Land, død 13. juli 1875 i Trondhjem, datter av stabskaptein ved Norske Jægerkorps, Boye Christian Riis og hustru Christine Kolbjørnsrud.

Gift 2. 1879 i Christiania med Severine Marie Wærner, født der 5. september 1841, død der 19. desember 1923, datter av kgl. fuldmægtig, senere postmester på Moss, Bernt Anker Wærner og hustru Henrikke Christine Boldæus Reiersen. Far til Thorvald Strøm.

Siveret Strøm ble cand. jur. 1845. Han fungerte som sakfører i det søndenfjeldske, ble så sorenskriver i Nordre Østerdalen 1859. Han ble borgermester i Trondhjem 1867 etter Michael Aubert og hadde stillingen til 1892. Han ble direktør i Norges Bank 1871. Medlem av Stortinget en rekke ganger fra 1859-1877.

Borgermester Strøm valgtes til presiderende direktør i Harmonien ved det første valg efter lovrevisjonen i 1872, han fungerte fra oktober 1873 til oktober 1874 da han på grunn av andre verv måtte frasi seg gjenvalg.


Sivert Strøm kjøpte Gløshaugen gård i 1874 og bodde der.

Kilder

  • 1. Christian Thaulow. Personalhistorie
  • 2. Trondhjems historie. Bind 3.
  • 3. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963