WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Singsaker skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Singsaker skole, Jonsvannsvegen 2 , ble oppført i 1913-15

Tidligere skolelokaler for området var bl.a Lerchendal gård hvor det var skolested for Singsaker og Valene 1885-90. Behovet for en ny skole i Trondheim meldte seg like etter at Lilleby skole hadde åpnet i 1912 da det ikke bare var Østbyen som vokste raskt, men også Øya. Det var uenighet om hvor skolen skulle ligge, og Marinevold var også en kandidat. Singsakeralternativet vant frem i bystyret 1913.

Singsaker skole hadde en turbulent tilværelse på 1900-tallet. Etter å ha blitt tatt i bruk som barneskole i 6.9. 1915, rommet den i 1915-21 også den kommunale middelskolen. Fra 1965 ble den tatt i bruk som realskole, og senere benyttet som barne- og ungdomsskole. Fra 1970 (eller før?) var den en ren ungdomsskole, som ble nedlagt i 1982. I årene 1982-94 rommet anlegget Nidareid videregående skole.Her var i noen år også handelsskole? I 1994 var det voksenpedagogisk senter som leide lokalene. Fra 1995 ble den igjen ordinær barneskole.

Da skolen først var vedtatt bygd, ble det invitert til innenbys arkitektkonkurranse. Arkitekt Claus Hjelte vant konkurransen og ble også utførende arkitekt. Tomten var gitt i Sverre Pedersens byplan fra 1912, hvor en skole var lagt inn som fondmotiv for Øvre Allé. Bygningen var i tre u-formete etasjer med sokkel og loft, men det symmetrisk oppbygde og monumentale anlegget fremstår snarere som toetasjes ved at takene er trukket ned. Store kobbhus gir lys til loftsarealene. Til forskjell fra skolene på Lademoen med sitt rendyrkete midtkorridorsystem, var det her to større haller i hver ende. Iallfall skolegården skal også ha vært oppdelt etter kjønn midt etter plassen.

Stilen kan beskrives som nasjonalromantisk, med store bratte tak, dekket med hollandske sortglaserte teglpanner, og smårutete vinduer. De mektige takgavlpartiene innrammes med hogd natursten. Veggene var ellers i bærende og pusset tegl, som fortsatt står ubehandlet. Over inngangene var det lagt inn ”sluttsteiner” med middelderinnspirerte motiver.

Singsaker var den første skolen i Trondheim som hadde svømmehall, i bruk frem til 1990-tallet. Gymnastikksalene ble her ikke plassert i egen bygning, men i sokkelen og på det store loftet. I en egen, elegant toeetasjes villa var det overlærer- og vaktmesterbolig.

Skoleanlegget har med unntak for dør- og vindusutskiftinger klart å bevare mye av sitt opprinnelige preg. Den mest negative forandringen er kanskje innbyggingen av den åpne verandaen til ”lærerindeværelset”.

Tyskerne og NS-organisasjonene beslagla deler av skoleanlegget under 2. verdenskrig.

Ved skolens 90-års jubileum i 2005 ble det utgitt en egen jubileumsberetning.

Arve Berntzens postkort


Singsaker skole


Skolen har en svømmehall på 12,5 x 5 meter. Her lærte elever fra mange skoler i Strinda seg å svømme.


Svømmebasseng Singsaker skole


Se også

Kilde

Eksterne lenker