WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Singsaker gård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nedre Alle 16
Foto: Jan Habberstad

Gården Singsaker, gnr 62/40, Nedre Allé 16, har gitt navn til villastrøket Singsaker.

Den opprinnelige form av navnet Singsaker var Singulsakre. Rygh mener at første leddd i mannsnavnet er dannet av mannsnavnet Singul eller Singulfr.

Singsaker hørte under Elgeseter gård inntil 1796 og blev da av Elgeseters eier Hans F. Klingenberg frasolgt denne gård til kjøpmann i Trondhjem Hans Jessen Sommer. Sommer betalte 4650 riksdaler i kjøpesum. Efter ham var hans sønn, som også het Hans Jessen Sommer, eier av Singsaker fra 1805 og efter ham igjen enkemadame Maren Brun Sommer.

I 1829 solgtes gården ved auksjon til overrettssakfører Olaus Wahl for 5800 spesiedaler. Fra 1853 var overrettsassessor J. N. Angell eier og fra 1859 E. Brodtkorb. Han betalte 10500 spesiedaler i kjøpesum. Ved auksjon i hans enkes dødsbo solgtes Singsaker i 1873 til megler Rasmus Lund og Torstein Olsen for 11 000 spesiedaler. Torstein Olsens arving overdrog senere sin andel i eiendommen til megler Lund som dermed blev eneeier. Fra 1874 begynte utparselleringen av Singsaker.

Singsaker gikk over fra Strinda herred til Trondhjem ved byutvidelsen i 1893.

Under 2. verdenskrig brukte organisasjonen Lebensborn gården.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon