WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Simon Wolff

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Visepastor Simon Wolf. Maleri i Lade kirke

Magister Simon Wolff var født i juni 1730 i Kjøbenhavn av foreldrene Lorents Simonsen Wolff og Marie Mikkelsdatter. Wolf ble kalt til visepastor i Strinden 4. oktober 1754. Han døde på sin eiendom Lade gård den 1. april 1778.

Simon Wolff var gift to ganger. Første gang gift 9. juni 1757 med Mette Margrethe Graae, datter av rådmann Rasmus Graae i Trondheim og Anna Dorthea Treschow. Hun var født 17. november 1727 og døde i barselseng 3. januar 1764. Barn: Rasmus Graae Wollf.

Wolff giftet seg senere i desember 1764 med Susanne Pauline Munch, datter av Jacob Herman Munch som var sogneprest til Rødøy, og enke etter brannmajor Georg Christian Collin til Bakke gård. Denne Susanne Pauline Munch døde i Thomas Angells hus den 12. august 1813, 83 år gammel.

Endel av eiendommen forfalt etter Simon Wolffs død. En borgstue bygget av tømmermann Lars Johnsen Hagen ble revet og solgt, sammen med en del mindre bygninger. Et steigjerde rundt gården forsvant også. Hun bygslet også bort plasser under Lade til kjøpmann Lars Bing og smed Lorents Midelfart.

Susanne Wolf solgte i 1789 Lade gård til proprietær Marcus Bredal.

Kilde

  • Statsarkivar Anders Todal. Soga um Lade
  • Strindens Præster efter Reformasjonstiden. Biografiske optegnelser

Se også