WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Simon Petersen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Simon Petersen

Simon Petersen (født 31. desember 1861 i Strinda, død 3. desember 1930), sønn av husmann og skomaker Peter Gudmundsen og hustru Magnhild Sølfestdatter fra Lom. Han ble gift 12.11.1887 i Lade kirke med Gunhild Hansen (9.8.1861- 23.4.1935). Barn: Agnes Marie (10. februar 1889-), Ingrid (7. januar 1891-), Sverre (9. juli 1892-), Gudrun (5. januar 1894-), Peder (4. juli 1895-), Peder (16. februar 1898 - 6.9.1987) og Magnhild (20. september 1899- 24.11.1980).

Da Simon var konfirmert reiste han til Tromsø og ble der utlært garver. I 1906 startet han egen forretning i lær og skotøy i Trondheim, Simon Petersen A/S.

I folketellingen for Trondheim i 1910 er familien bosatt i Dronningens gate 52. Barna er også .

I følge Nidaros Avholdslags 50-årsberetning startet Simon Petersen egen forretning i lær og skotøy den 1. oktober 1906. Den samme kilden forteller at han «med dyktighet og energi drev (denne) opp til å bli en av de største og mest kjente i denne bransje i Trondheim».

Etter som Simon Petersen var skomakersønn, og med lang erfaring fra behandling av skinn og lær, var det kan hende naturlig at han slo inn på å handle med lær og skotøy.

I 1889 ble Petersen medlem av Trondhjems totalavholdsforening. Dette medlemskapet ble opprettholdt helt til det kom på tale med å stifte det nye laget; Nidaros Avholdslag som ble dannet den 24. februar 1894 av et 40-talls medlemmer som brøt med Trondhjems Totalavholdsforening. Simon Petersen ble med i Nidaros-laget fra første dag, og ble etter hvert en av lagets bærende krefter.

Da Nidar Avholdslag kjøpte egen gård; Kongens gate 24 (innkjøpt for 32.000 kroner i 1904), ble det en stor belastning på lagets økonomi som til slutt ledet til at huset ble avhendet.

Det ble stilt store krav til dem som ledet laget i denne perioden, for det var slett ingen lett oppgave å holde driften av laget på samme høye nivå som før og samtidig forvalte den kostbare eiendommen Simon Petersen sammen med Paulus J. Tranaas, Martin Lie og malermester Johan Jørgensen er de som gis størst ære for at de klarte brasene så lenge som det sto på. Det levnes ingen tvil, hadde det ikke vært for menn som Simon Petersen, måtte Nidaros-laget ha avhendet eiendommen langt tidligere enn hva tilfellet ble.

Petersen var også levende interessert i sang og musikk, og i samfulle ni år var han formann for styret i Nidaros Avholdslags sangkor, hvor han også ble æresmedlem. Sin elsk for musikk overførte han på barna, slik at flere av dem ble habile hus- og forenings-musikere. Datteren Magnhild fant vi for eksempel som pianist i Nidaros Avholdslags orkester.

I 1901 ble de første av Nidaroslagets medlemmer; Johan P. Tønne og Martin Lie medlemmer av bystyret og senere også P. J. Tranaas og Simon Petersen, som alle ble gjenvalgt i flere perioder.

Fra 1911 til 1914 «avtjente» Petersen sin første formannsperiode for Nidaros Avholdslag, og i 1920-1921 tok han sin andre og siste periode i det vervet, men Simon Petersen var aktiv på så mange felt innen organisasjonen:

I 1917 ble Simon Petersen valgt til formann for Barnelaget Unge Nidaros, en posisjon han tok på høyeste alvor gjennom alle de år han tjente barnelaget – helt til sin død i 1930. I sin tid deltok han også aktivt og deltagende i Ungdomslaget Andvake.

Han var medlem av styret i Trøndelagens Avis og da «fylkets» avis, Sverre begynte å komme ut i 1918 ble Petersen engasjert også her, gjennom flere år var han styreformann i dette viktige foretaket.

For disse og et ellers altoppslukende engasjement for Avholdslaget Nidaros ble han og fru Gunhild utnevnt til æresmedlemmer av laget, som per 1944 talte 13.

Simon Petersen døde hjemme i sin bolig i Erling Skakkes gate 8 den 3. desember 1930. Fru Gunhild Petersen døde i 1935.

Kilde

  • 1. Lokalhistoriewiki
  • 2. Gravsteder i Trondheim

Eksterne lenker