WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Selsbakk Samvirkelag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Selsbak Samvirkelag
Foto: Arbeiderbevegelsens Historielag i Trondheim. Årbok 2002
Annonse fra "Julehilsen - Strinda 1928"
På et møte i Forsøkets Arbeiderforening 6. april 1907 ble tanken om et samvirkelag på Selsbakk diskutert for første gang. Det ble tatt kontakt med NKL som var startet året før.

Det finnes ingen detaljer om hva som videre skjedde, men det ble samme år dannet en Forsøkets Innkjøpsforening hvor hvert medlem måtte sette inn 10 kroner som innskudd. Innkjøpsforeningen holdt det imidlertid gående bare i 2 år.

Tanken om et samvirkelag fikk imidlertid raskt ny aktualitet, men husspørsmålet var det vanskelig å finne en løsning på. Da «Fossegløtt» ble bygd i 1912 fant de interesserte både beliggenheten og lokalet så brukbart at det ble innkalt til et møte. Dette ble avholdt 2. mars 1913 og Selsbakk Samvirkelag ble stiftet med Peder Hollum som første formann.

Butikken ble åpnet 24. april 1913. Bestyreren, M. Birkeland, som hadde en årslønn på 1100 kroner, måtte stille garanti på 3000 kroner og i tillegg skyte inn 1000 kroner i driftskapital. Det var harde vilkår, men laget hadde lite penger å kjøpe inn varer for og det måtte jo butikken ha.

Lokalene ble raskt for små, og på den halvårige generalforsamlingen 14. september 1915 ( da forøvrig Trondheim bys senere ordfører John Aae var bestyrer) forelå planer om tomtekjøp. Komiteen som jobbet med dette hadde imidlertid delt seg. Flertallet ville sikre tomt ved den nye jernbanestasjonen, mens mindretallet holdt på tomt ved Nyveien.. Møtet vedtok med stort flertall at butikken måtte ligge ved stasjonen. 3 mål jord ble kjøpt, eiendommen skulle hete «Samvirke». Ny butikk ble åpnet tidlig på året i 1917.

En del av medlemmene hadde lang vei til butikken, helt oppe ved Leirfossen bodde noen, og det ble derfor opprettet kjørerute dit. Det samme ble også satt i verk for medlemmene på Byåsen. Spørsmål om å opprette filialer ble også drøftet, både på Buenget, ved Nyveien og på Ugla. Men det ble til slutt bare på Buenget at det ble opprettet filial.


Bidrag til arbeidsledige medlemmer

Laget hadde en vanskelig periode i 30-åra, arbeidsledigheten herjet også blant lagets medlemmer. Men interessen for laget var levende. Det var aktiv agitasjons- og møtevirksomhet, omtanken for de arbeidsledige var stor. Av lagets beskjedne overskudd ble det flere år delt ut penger til de som var uten arbeid.

Etter 2. verdenskrig kom kravene om en mer rasjonell og moderne butikk, og tanken om en helt ny butikk dukket opp. Dagen før laget feiret sin 40- årsdag den 7.mars 1953 ble det vedtatt å reise nytt forretningsbygg. Dette ble tatt i bruk i 1955.

Selsbakk Samvirkelag hadde i 1969, sitt siste år som selvstendig lag, en omsetning på 1.4 mill. kroner og 250 medlemmer.


Kilde

  • Arbeiderbevegelsens Historielag i Trondheim. Årbok 2002