WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Selsbakk Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Selsbakk Nordre - Moksnesgården i desember 2009.
Foto: Jan Habberstad

Selsbakk Nordre, gnr 102 bnr 1, mellom Selsbakkveien og Erika Lies veg. Gården hørte i eldre tid til ”Holms gods” (Nidarholms kloster), men gikk snere over til krongods og kom i 1640 over i privat eie, idet borgermester i Trondhjem Anders Jenssøn Hellekande det år makeskiftet 5 av sine jordeiendommer i Stjørdal fogderi med Selsbakk Øvre. Helkandseter som i den tid lå under Selsbakk,har navn efter Hellekande).

I 1683 er Henrik Horneman eier av gården. Henrik Hornemans svigersønn, magister Gjert Bonsach - pastor til Domkirken - overtok gården efter svigerfaren. Da Gjert Bonsach døde i 1728 overtok enken gården. Bonsachs datter Anna blev gift med kapellan Peder Hanning som så blev eier av Selsbakk. Hans enke Anna Hanning solgte gården med underliggende Helkandseter i 1763 til overinspektør ved Trondhjems tukthus Christoffer Bendix Heide. Etter Heides død overtok hans enke Maria, f. Nissen, eiendommen. Gården var i den tid betegnet som bare utmark, helt bevokst med skog. Madame Heide hadde en datter, Gunhild Kathrine Heide som blev gift med ritmester Rasmus von Lundgård Tønder, og denne blev da eier av gården.

I 1797 solgte Tønder gården til byfogd Møinichen - senere sorenskriver i Gudbrandsdalen - for 3735 rdl. Møinichen skal ha vært en meget driftig mann som forbedret både gårdens jordvei og hus. Han anla bl. a. en ny vei og plantet alle ved gården. Utmarken som til da hadde vært felles for Selsbakkgårdene, ble ved Møinichens foranstaltning delt, så hver gård fikk sin særskilte part. Møinichen var en meget musikkinteressert mann, likesom hele slekten skal ha vært utpreget musikalsk. (Erika Lie var en datterdatter av denne Møinichen). På Selsbakk innredet han også en sal med hvelvet tak til bruk under musikkøvelser og konserter.

I 1807 solgte Møinichen Selsbakk til justitsråd Christian Fredrik Bendike. I 1834 solgte Bendikes enke, Hedevig, gården til Arnt Sollibøe, som i 1837 solgte den til Clemet Grendahl; dennes skjøte er imidlertid utstedt først i 1838. I 1848 kjøpte Harald Krogh eiendommen, og Kroghs enke solgte den i 1905 til Anders Moksnes.

I 1700 er gården oppført som ½ dragonkvarter sammen med Selsbakk Nedre. Der er gjennem årene dels blitt solgt fra eiendommen og dels kjøpt til mindre jordparter. Således solgte justitsråd Bendiche i 1807 et jordstykke til eieren av Kystad, Chr. Thaulow. Denne del blev kaldt Enro.

Harald Krogh skjenket ved gavebrev av 1862 et jordstykke av gården til Byåsen skole.

Husene på gården ble ødelagt ved brann i 1933, men ble hurtig gjenreist. En del av gården ble under 2. verdenskrig benyttet til fangeleir.

Gårdbruker Olav Andersen Moksnes (12.12.1901 i Strinda-) ble i 1929 gift med Aslaug Løvold (29.12.1909 i Trondheim - 1976). Barn Olav Anders (7.4.1930 - 6.6.2014), Kjell (25.6.1933-), Anne Marie (3.7.1937-).

Sønnen Olav Anders Moksnes overtok gården. Han ble i 1952 gift med Aslaug Aasen (16.09.1933-13.01.2003) . Barn Kjellrun.


Beskrivelse

Selsbakk Nordre - Fjellanger Widerøe 1952

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.

Fjellanger Widerøe 1952